#2454: Biograf-Teatern

-Hi  f V -f-w--f   M, w--VH

) Biograf-Teatern
x Felkets Hus, Klippan.
t

 

 

 

 

P R 0 G R A M - 5.
 Ett besök i Cologne.
1. Å Intressant natnrnnn.
Briissel-utställningens 6.
brand. KON ST ÅNTINOPEL.
Kenstföremål och värde förstördt för 500 tnilliener. Turkiets hufvndstad.
2 Intressant bild från Europas oroliga hörn.
Reservsoldaten. . t?
Vänner af ett godt skratt, försumma ej att se denna K 0 NSTFILM!
end. . -u
e. Here nell Leander
Paula Peters med sina .eller I n
dresserade djur. Segrarens rid Olymnien ded.
rnnaianne een vacker and. En grekisk kärlessaga-
4. 8.
Max Linder önskar Sig När svärmor Varpå besök
en arivinge. och skulle spela iin.
Hejdlöst kemiskt och skrattretande. Hejdlöst komiskt oeh skrattretande.

   

Såsom extrannmmer gifves de hàda sista förevisningarna:
Lördag kl. 8,30 e. m. Söndag kl. 5 e. m.
EXPRESSNYHET! "N Kenstfilm! . Konstfilm!

Ö R N -Å G G E T. lla man leker med döden.

Gripande korsikanskt drama. Gripande drama från revelntionstiden.

 

 

 

x . Lördag gifves två förevisningar: kl. 7 oeh 8,30 e. m. Söndag kl. 3,30eel1 5 e. m.

Till de håda första förevisningarna är hiljettpriset nedsatt till 25 öre för äldre eeh
10 öre för barn. De båda sista 35 een 15V öre.

 

0BS.! Föreställningar-naJ börja på utsatta tider.,

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain