#2452: Biograf-Teatern

intimt-Teatern
Folkets Hus, Klippan.

 

 

.PROGRAM

den 10-11 Sept.

Norska fjordar.

Storslagna, vackra natur-scenarier;

Konstiilm! E XP RE S S N YHE T i Konstfilm!

r Jeanne Lecure.
Episod från Bor-garkriget i Wendée 1793-1796.

En officer är nära att blifva tillfångatagen af sina fiender och kommer
under flykten lin i fiendegeneralens trädgård, där generalens dotter hjälper
honom fly vidare.

En månad senare faller generalen för en fiendtlig kula. Dottern, som
tagit befälet öfver trupperna, kommer i fiendens våld och blir dömd till
döden, men räddas i sista minuten af den officer hon hjälpt fly, hvilken
beder om nåd för henne.

De nya automobilgnmmi-

1" lngäflle.
Komisk ooh skrattretande bild.

Pas de Denx.

Dansad af fröken Baldine ooh herr Koslow
vid kejserliga hofoperan i Ryssland.

Broder Wencenti.

Konstfilm. Storslaget drama i 20 afdelningar.

Romain målar en tafla som beundras. Romain är förälskad i en vacker
flicka, men hon är redan bunden. R. är iörtviflad, går i kloster och målar
där en tafla med sin försmådda kärlek som förebild. Hon kommer till klost-
ret, ser taflan och beundrar den slående likheten, men går dock sin väg
utan vidare.

Vinskörd i Frankrike.

Kinematograti i färger.

De nya skorna.
Hejdlöst komiskt och skrattrotande.

G

Vyer från Ontario i Canada
jämte Niagara-fallen.

Hänförande storslagna natursoenerier.

KONSTFILM!

Kärlek och konst.

Gripande drama från bildhuggaron Rollars lif.

Bildhuggaren Rollar är förälskad i en ung kvinna, hvilken sitter modell
till en staty. Rollar säljer statyn, som hamnar hos fadern till den unga
kvinnan. Ansiktsdragen igenkännas. Fadern blir vred, bryter sig in hos
Rollar. Rollar träffas af hjärtslag och dör.

Gendarmens flamma.
Hejdlöst komisk och skrattretande.

 

WW
Föreställningar Lördagar kl. s. söndagar kl. 3,30 ö. ö en.

Entré: 25 öre fiir äldre, lBarn 10 äre.

Information

Title:
Biograf-Teatern
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain