#2450: Biograf-Teatern

Bio graf-Teatern

Folkets Hus, Klippan.

 

PROGRAM

den 20, 23 ola.

i 1.
En färd på Rhenfloden.

Storslagna och härliga naturscenerier.

2.

Mekaniker Grubbelmanns uppfinning.
Hejdlöst skrattretande.

Grubbelmann har uppfunnet en fjeder som kan
anbringas nästan i hvad som hälst och hvarigenom
en kolossal fart kan ernås. Vra bilder visa oss hur
illa Grubbelman använder sin uppfinning, men till
sist råkade han trampa. pä :Ejedern och nu fick han
dansaV efter sin egen pipa.

" 3.
Frankfurt a. Main.

Vacker bild

som visar oss de nya stadsdelarne med sina prome-
nader och för oss med elektriska spårvagnen ut till
gamla stadsdelen med sina medeltida byggnader.

4.

F åglarne i naturlifvet.
Tilltalande vacker natdrkolorerad bild.

5.

llen efterbängsna svärmodern.
Hejdlöst komiskt.

Denna svärmor tal inte att svär-sonen röker och
kommer han någon gang sent hem, fär han sig en
ordentlig afbasning.

En vacker dag får svärmor arf och reser att
hemta detta. f

Men det blef ändå ej frid i huset. Hvad han
företog sig, såg han alltid svärmodern .framför sig,
grimaserande, hotande och snäsande. Till slut slog
befrielsens timme: Gumman gifte sig med en rik
indian.

 

 

 

 

6.

Expressnybet. Edison film.

En kopp the och - hon.

Gripande drama i 30 afdelningar.

Anders flörlofvar sig med en artists modell. För-
äldrarne äro emot partiet och modern gär till iiickan
hvilken till slut nppslär förlofningen med Anders.-

Fem är därefter mötas de åter pä Anders kon-
tor. Modellen hade blifvit - skurgumma.

7.
I :Prapezkonstnärinnan
FRÖKEN FRASCOYA.

Smidig och vacker framställning.

Den graciösa gymnasten utför i trapezen ett
iiertal konststycken af sådan djärfhet och Vighetoch
med sådan skicklighet och säkerhet att det hela ter
sig nästan underbart.

8.
EXPRESSNYHET!

Direkt anländ från Amerika.

Med pil och hage.

Spännande indiandrama i 25 afdelningar.

9. .
Fattig och rik.
Utan arbete! Gripande drama. Utan bostad!

Nöd och elände härskade i skräddareänkans fa-
milj. Den arma kvinnan visste ej var hon skulle taga
pänningar ifrån till det nödvändigaste ät sig och sina
barn, och värden ville ha sin hyra. Dä han inga
pengar fick, gick han till exekntern och lät vräka
änkan. Pa Vägen tappade världen en penningväska,
hvilken sonen upptog och skänkte till änkan, Denna
äterlämnade väskan till värden och fårlämplig veder-
gällning. Därmed är den värsta nöden afhjälpt.V

Den tacksamhet änkan visade mjuknade upp
värdens hjärta, så. att han förlät sin son.

 

 

0BS.! Föreställningarna V

Föreställningar Fredag kl. 8.

Söndagar kl. 3,30 o. 5 em.

 

börja på utsatta tider.

Entré: 35 äre för äldre, Barn 15 öre.

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain