#2449: Biograf-Teatern

Biograf-Teatern

 

- , f Felkets l-lll

PROGRAM;

deniåg-li Not. i -
-En resa i Schwartzwald.,
Storslagna naillrseellerier. i

 

b)

med spillklllllslieiillell.
liejdiiieikemiskt.v - "
i. f ., e. f
Herr Melttsse-n fäster.
I Skraitretande.

-Qilelexinie Vermont visar oss idette lf-öellncleästyche

i lvllsseilei

enrl.)ol"ld.es uppmlilitt-mide i-ilfvelityr, då han iir-errbri-"ll- q. f"

lop  en- hy och blir förälskad i en olitliseràka.

I [erder hemvägen har llfllettss-on icke några tanker
ffr äktenslcapete enkla fröjder, fit-all dröllnner endast
omP sin dziliserslie.. Halls förtviilal-de hustru är utom
Sig ef sorg. lll-len hoil hittar en. del fotogmiior :if
föremålet-.för Silll irl-(1.115: beundran öeh begriper 
llverifrän hems sjukdom kommer ol-h lleslrltar-sigför
I ett bota. honom genom att förvandla sig; till densereke. i

i. Och M.alttesonII som viielgoe nr- silladrömmarvid

åtsyllen alf sin hustru i säden geetelt, tror Sig först
drömma, men [finns-tår .seden-hur leekerlie för-halla sig
Ioch faller förtjust på lniii. för sin maka..

4.
kDen simmande Venus,

I i . Fräken-Annette Kellermall.- 1
Simkonetlliii-innan AnnetteVKellel-lnapn utför l-litr
sina, fenomenala vettelllionster. hvilkay föl-skaffat henne
namnet VuDen simmallde Venue-ii. Med 1 en hittills
eldrig uppnår-.eld vighet rör sig denna-kyinneivattnet.

..
I a). i
lKärlekens Vöivelite-:eitekningar.
Stol-slagen llandkelererad bildserie. i

 

öpet af ön, Manhattan.
vElqlressllyllet! W W Edison-film.

SierslzlgenV historisk bild.

Det  jämt tre hundra är sedan Harry Hudson
seglade förbi Manhattan, liva-rpå. New-York är byggd,
och uppför den flod., som nu här hane namn, men
Hudson har intet med stadens grundläggning att göra.
V bilder Visa, förutom Vackra motiv, äfven när
holländarne köpa ön af indilalnerna7 för varorrsöm en-
ligt Vån- tirlmlming representerade ett värde af - 24
dollars. V i

 

Pl
0

Vättern med. omgifningar

 

 

 

Före Och efter bröllopet
Kemisk scell af Max Linder. I

Herr Mai; Linder, som lhålde författat och-.spelat
denna ela--attretendel pjes, framställer här med hjälp
aif sinei medspelare den gamla Vanliga historien om
ett åikterlslialll). é LiFöreu" öfverliopai friaren sin svär-
mor med tusen små iippmärkeemheter och ert-ligheter
i hopp att därigelflom vinna sitt mål. Men LLefter".
Hvilken förändring. Svärlnoclern ansätter inli det
sist-a- de nygifta.rv med,.sina fö1"ma.11ingar,rså ett de på.
sjelfva, Vbröllopsnf-itten Hy in i köket för ett få Vera
ense-mina.. Ett  efteråt har situationen blifvit rent
omöjlig och det hela får sin upplösning i en 1Väildig .
familjekragch. l " i i.

9.

w Film de Amerieaml.
C o .Web o ys-ÅBrude n-
i I 12. afdelningar. k i I

Denna bild spelad af äkta cowboys.

Ankomst-ell. -. Cowboys-Joe blir f förälskad 1 i.
Inez. -Ä Cowboyes öfningsplats. 9- Joe kommer till
hjälp. - Mötet. - Den .förrådande halediiken. -

 

I Inez" farVä-l. -.- En plan för öfverfalll. - Dådet. "i
Stormande skrat-tsueees. Allarm. -4 Joes lön. - i .

 

" OBSJ; -Föreetällningarna I liere-st.k-.illllillgalr4 Lördag kl. 1,30. söndagar kl. 3,30 u. sem.

börja Åpå utsatta eller.

 Entré: es Velfe fill- älllre, earn 15 ere.

 

.Klippan 1910. Tullbg-rgs Tryckeri:

Information

Title:
Biograf-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain