#2448: Biograf Continental

Biograf Continental
Billesholms Folkets Hus W

Lördagen den 25 Fehrnari kl. 7,30 e. m. 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Storairtadt ! o Spänna de !

 

 

 

 

 

 

 

  

" Ahsolntfärämsta indianhild som någonsin tillverks.

- ; (13.11
W

1.! t i V r -

 

Det är en skildring från de spännande äfventyr, spam-.de- första nyhyggarna fingo npplefva, på det naturligaste återgtfven.
ntspelad som den är af AKTA SIUUXÄINDIANER och i lämpligt vald trakt i Amerika.

 

 

 

 

1. En ensam Vandrare. 15. Färdiga till aktion. 28. Indianerna förfölja.
2. Vid farmen. 16. I inldianernas läger. 29. Omöjligt att undkomma.
3. I nybyggarens stuga. 17. De hvita barnen finna en vän i 30. I försvarsställning bak stenen.
4 Förberedelser för att möta indi- indianflickan. 31. Strid.

anerna. 18. En nattlig flykt. 32. Som indianernas fångar.
5 I försvarsposition. 19. Smyggande genom skogen. Ett envig.
6. Indianerna anfalla. 20. Flyktingarne iinna nybyggarnes 34. Utför branten.
7. Strid för lifvet. hästar. 35. En signaleld. K
8. Gevären laddas af kvinnorna. 21. Indianerna upptäcka sin förlust. 86. Indianerna jaga bort.
9. Indianerna de segrande. 22. Misstankarna pä indianflickan. v 37. En fälla. i,
10. Eld.- 23. Ett förhör. 38. Hästen löser sin herre.
11. Barnen bortförda af indianerna. 24. Med barnen i skog. 39. Flykt ur indianlägret.
12. Två ryttare i skogen. 25. Mötet med fadern. 40. Striden med indianen.
13. Trohetseden. 26. Nybyggarna sitta till häst. 41. Spännande ögonblick.
14. Pä ströftäg. 1 27. En vild ridt. 42. Andtligen segrare.

Indianer!

[SEED]

  

 

 

 

 

[Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE)

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Vid kusten af listende.

Enastående vacker naturhild.

    

 

4- En resa i Danphine.
(De franska Alperna).

Denna natursköna trakt7 som under Philip IV:s
tid lades under franska kronan, är Vida berömd för
sina härliga dalar och egendomligt formade klippor.
Bilden Visar oss också LLGrrand Massiv de la Char-
treuseu7 som genom den därifrån kommande likören

7.

Budltäraren.

Historiskt drama från Fredrik den stores tid.

 

 

 

 

5.

vunnit världsrykte. Slutligen beiinna Vi oss i den
eviga snöns region - 3,987 meter öfver hafvet -
och beundra den storartade utsikt som härifrån
bjudes oss.

Mycket vackra naturscenerier.

 

 

Vacker och intressant verklighetshild.

Straffadt högmod.

Gripande skildring i många afdelningar.

Mötet pä vägbrytaren.
Hemlig förlofning.
Faderns brottsliga förehafvande.
Afresan till fisket.
Skeppsbrottet.
Förlorade.

Grym väntan.

Vraket.

Faderns samvetskval.
Oväntad hjälp.
Åaarvana ein iifvee.

t-ÅQSQQOTQFDSWPPJNl-t

l-w-Å

WWW

Entré äldre 55 Iöre, barn 15 öre.

 

      
     
   
  
    
    
 

Ia
II
II

Spännande! Storslaget!

1. General von Thurn har blifvit skild från
hufvudstyrkan och sänder en sergeant som budbärare
till Fredrik den store för att anhälla om hjälp.

2. Sergeanten förföljes af österrikarne och säras.

3. Bistånd lämnas honom i ett bondhem och
bondens dotter ätager sig att öfverlämna budskapet.

4. I Fredrik den stores läger.
häller utmärkelse för tapperhet.

5. Återkomsten till bondehemmet.

6. Hans majestät.

Sergeanten er-

Idyn.

7. En god hemgift ät bruden och officersgalo-
nerna ät sergeanten.

 

8- Kläderna lgöra ej mannen.

Mycket komiskt.

 

 

Tullbergs tryckeri, Klippan.

Information

Title:
Biograf Continental
Place:
Billesholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain