#2447: Klippans Biograf-Teater

i V åå-Mudem Väggur Väckamf Fickur 
hvarje Lördag kl. 8 e. 111 i iek, valnöt u. manugny. och Musikur. i guld, Silfver 0- nysilfver- 
hvarje  OC? 5 e. m. gå llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .lä

 

 

Fin-fin musik.  . . 
  "  symasklner Och Muslkapparalter- 
, u I stort urval af- musikskifvor. ==
Entre: 25 öre för äldre, Barn lll äre. i -

Nya maskiner.

   

x Allt till platsens billigaste priser.
Styrelsen ä -

Information

Title:
Klippans Biograf-Teater
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain