#2446: Biograf-Teatern Göta

Bion-farten

 

 

 

 

 

 

 

 

   

: ARSHMN. i

.. - - - na a -kL 7,10, 8,10, 9,10 . .
Ferevisningar af lefvande lnlder gömdagiifljämm kl, 4,10, 6710662,

 

 

 

PROGRAM

from. Torsdagen den 1 t.o.m. Söndagen den 4 Dee.

 

1" Ostrontiske i Limfjorden.

Intressant verklighetshild.

 

 

2- En ufarng rival aa Hnamn-s nst . . 

Bedragen af sin man förklader sig den unga frun till prins och uppträder som mannens rival
f med hvilket resultat får den för komiska situationer intresserade åskådaren sjalf finna.

Humoresk!

 

 

 

 

 

 

3. Säsongens finaste nyhet! .. 

  
 
 
    

 
  

 

 

 

Kelnrerad! 
1-  ,Yessalnaa

 

 

 

Historiskt drama från det gamla Rum

 

 

 

 

 

efter Plinius den äldre, iscensatt af herrar Zecce och Andreani. G
Öfverlägset speladt af artister från Gomedie Francaise. i

Hr Ravet. . . . . . . MANUS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

än Q  1

Fru Madeleine Hooh. . . MESSALINA. 1
,, Celiat . . . . . . THYSLA. Q
 Messalina, romersk kejsarinna, en skön och förförisk kvinna, blef vid 15 års :: -1

 ålder förmald med Claudius, som tva år senare, år 41, blef kajsare. Hon behar- 

5,, skade sin svage man och styrde i förening med sina älskare staten. :g
 Hon var af en lidelsefull natur med en omattlig njutningslystnad. Mannen ll 
 tjusade hon och hade ingen aning om hennes utsvafningar.. j,
i a-.j Dramat inledes med att kajsarinnan efter återkomsten från cirkus pa aftonen :: ,
 := beger sig ut i staden för att deltaga i folkets nöjen. Hon blir därvid å en gata :=

utsatt för hopens glåpord och han, men räddas af den unge filosofen Manus, Thyslas 
trolofvade. Messalina fattar karlek till den statlige romaren och vill förmå honom I. i"

att följa henne, men han vagrar. Förbittrad later hon kasta den motspanstige i I
fängelse, men ett nytt senare försök att Vinna honom utfaller lika resultatlöst. l"

Emellertid ha tribunerna tröttnat på Messalinas tyranni och sedeslöshet, och :: .
två af hennes forne älskare, Vibellius och Nar-cissus, den sistnarnnde en frigifven .

slaf, underrättar Claudius om det .lif hon för. Thysla uppsöker likaledes kajsaren .I V V
för att aterfordra Manus. Man beger sig till Manus cell, och dar öfverraskar man :: v
Messalina, som ånyo söker öfvervinna iilosofens motstånd. ä Nu är måttet rågadt. ll 
Den pliktförgatna kajsarinnan måste med sitt lif pliktaför sina missgarningar. 
Hennes död hälsas som en befrielse af det romerska folket.

Spännande handling. - Storartad, tidstregen iseensättning.
Färglagd! Konstfilm af rang!

III-IIIIIIIIIIIIIEE-IIII

 

4- Efter Nilens w stränder.

Utmärkt vacker, drömfylld bildserie.

 

 

5- Lehman som gendarm.
Kärlekens vedermiidor. W Lehman har det svårt.

Nu är den "stackars Lehman illa ute igen. Orsaken är naturligtvis som vanligt en
kärlekshistoria. Ofverraskad vid en liten téte-a-tete med en gendarms vackra fru, kryper han
i ett kladskåp, där han under väntetiden iklader sig en gammal gendarmuniform. Tack vare
ett nyss förut lämnat bref kan han vid upptäckten nöjaktigt redogöra för sin närvaro, men
råkar ur askan i elden, enär han måste medfölja på jakt efter dagdrifvare.

i Biljettpriser: Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
=.....---. Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

 

Publiken bedes, att ovilkorligen intaga de platser, hvartill biljetterna äro köpta.

 

Förändring af programmet förbehålles!

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain