#2441: Biograf-Teatern Göta

I KARLSHAMN. I

Färevisninoar af lefrantle hlläer alla dee-f n. 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

Söndagar jämväl kl. 4,10, 6,10 e. m.

   

 

P R 0 Gr R A M
from. Torsdagen den 27 t.o.m. Söndagen den 30l Okt.

 

1.

Spanskt militärlif f
Litliga, omväxlande krigshilder.

Det ar rörliga intressanta bilder, som här upprullas för askadaren. Spansk militär af o-
lika Vapenslag, iklädd Vackra uniformer och anförd af statliga officerare, äro på marsch, leka
krig, lera lägerlif o.  v. Man får ase en rekrytering i Madrid, man ser konung Alfonso,
säker och trygg, å en oldig springare i spetsen för generalstaben, trupperna svära fanan trohet,
hVarefter en efter en kyssa fanan, o. s. v. Och slutligen defilerar armén förbi den kungliga
tribunen, där drottning Ena och hennes barn hälsa trupperna.

Det ligger någonting friskt och hurtigt öfver dessa bilder, hvilka böra ses af hvar och
en som intresserar sig för inilitär- och friluftslif. Under Spaniens SUll

 

 

 

 

 

2. Den stora internationella
" Världens förnämsta brottare i tätlan om världsmästerskapet,
som eröfratles af G. Lurton.
I Följande Champions deltogo:
Paul Martens, Franz Gyklop, F. Dettloff, lvl. Pugatsenoff,
Berlin. Engl. starkaste man. Tysk-Byss. , Kosack-Champ.
i A. Krook, t P. Bennett, Ap. le Bolosse, Macdonald,
Sveriges mästersklor. I Pomm. Herkules. Frankrikes champion. Skottlands champion.
ll. Mitterger, G. Lnrlch,
Steierm. champion. Världsmästare.
i san Kanton, ens. Heron. 1

Indiens champion. Luxemb. champion.

Den mest fängslande och spännande brottningskamp som någonsin ägt rum.

Mycket intressanta hrottarehilder.

W

Svensk nyhet.

3- Spelde onens
Edisonfilln. Mycket spännande tilll.

Ypperligt inspelad af framstående amerikanska skådespelare.

- P R O L O G :

Ester, en förtjusande ung fru till Arthur Dove, är passionerad spelare och sam-
lat sig stora skulder. För att tacka dessa har hon pantsattjuveler, daraf en briljant-
nål, bröllopspresent af mannen. Trots alla förluster och Varningar fortsätter hon
dock att spela, i hopp att återvinna hvadv hon förlorat.

DRAMAT:

Det är bal hos grefve dlAXce. Ester ooh hennes man aro bland gästerna.
Efter supén kan Ester icke låta bli korten, och förlorar. Ester gar in i musikrum-
met och blodet stelnar i hennes ådror dahon ser briljantnållen på den spelandes
axel. Om hennes man får se den, hur skall det då sluta. Nalen måste hon hafva.
Med sin parfymerade näsduk tager hon den. Stölden upptäckes och polis efterskickas.
Då. Dove, som sett nålen, böjer sig öfver den bestulna, känner-.han lukten af sin
hustrus parfym och anar genast sammanhanget. Utan ett ord gifver Ester honom
nätsdukenI med nålen, hvilken han smusslar på en stol, och där polisen dnner den.

E P I L O GÅ : i

Hemkomna lofvar Ester att icke spela mer. Han tror henne icke, men när
Ester skrifver till en väninna: uBriljantnålen Var icke förlorad. Jag hade tagit den
för att dölja mina spelförluster. Din olyckliga Esteru, så tror Dove henne och sluter
lenne förlåtande i sin famn. -

 

 

4- Panorama efter Sevilla (Sllälllmll-I

Carmen, söderns mörkögda skönhet, besjunger Sevilla sa vackert.

Sevilla har cirka 510,000 invånare och belägen på en mycket fruktbar slätt, omgifven af
oranger och olivlundar. Flöden Guadalquivir. liyter längs stadens västra sida. Man finner där
fiera byggnader i morisk stil. :latorna merandels trånga och husen. ha platta tak. En särskild
sevärdhet är det gammalmoriska kungapalatsct LLAlcazarf, byggdt i 12:e århundradet. I Se-
villa uppsattes första inkvisitionsdomstolen och den  tjurfäktningarnes hemort. Staden har
en amphieteater med 20,000 sittplatser. Var bild visar också en moské och en procession.

 

0- En nalsbrytande affär-stor eller En rasande
trieykel.

F. (l. arbetskarlen Rob. Finlrelman har tagit plats i en bazar, där han får i uppdrag, att
sparka, omkring till kunderna .med Varor. Men den a.ffarsverksa1nl1ete11 lämpar sig tydligen ej
för hans anlag, såsom framgår af händelsernas utveckling.

. Dränlig hunteresk.

   

Biljettpriser: Äldre: 1:a platsn 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
m Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken befles, att ovilkorligen io-Ltaga de platser, hvar-till biljetterna äro köpta.

 

 

Förändring af programmet förbehålles!

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain