#2440: Biograf Continental

Biograi e ntal

 Billesuelms Folketsus
Lördagen den 25 Februari kl. 7,30 e. nl.

 

 

1-frnettuurrnu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storartadt! 2- Spännande l

X

 

id

Indianer!

Indianer!

 

  

 

 

Det är en skildring från de spännande äfvenntgr, sem de fdrsta nybyggarna fingo upplefva, nå det naturligaste atergifven,
utspelad sem den är af AKTA SllllllllllR een i lämpligt vald trakt i Amerika.

1. En ensam Vandrare. 15. Färdiga till aktion. 28. Indianerna förfölja. o
2. Vid farmen. 16. I indianernas läger. 29. Omöjligt att undkomma.
 I nybyggarens stuga. , 17. De hvita barnen finna en Vän i 30. I försvarsstallning bak stenen.
4. Förberedelser för att möta incli- indianiiickan. 31. Strid.
anerna. 18. En nattlig flykt. 32. Som indianernas fångar.
F). Y I försvarsposition. 19. Smyggande genom skogen. Ett envig.
6. Indianerna anfalla. 20. Flyktingarne finna nybyggarnes 34. Utför branten.
7. Strid för lifvet. hästar. 35. En signaleld.
8. Gevären laddas af kvinnorna. 21. Indianerna upptäcka sin förlust. 3G. Indianerna jaga bört.
9. Indianerna de segrande. 22. Misstankarna pä indianflickan. 37. En fälla. i-.
10, Eld. 23. Ett förhör. 38. Hästen löser sin herre.
11. Barnen bortförda af indianerna. 24. Med barnen i skog. 39. Flykt ur indianlägret.
12. Tvä ryttare i skogen. 25. Mötet med fadern. 40. Striden med indianen.
13. Trolietseden. 26. Nybyggarna sitta till häst. 41. Spännande ögonblick.
14. Pä ströftåg. 27. En Vild ridt. 42. Andtligen segrare.

 

 

 

 

Indianer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.,
kusten af listende.

Enastående vacker naturhild.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4- En resa i Dauphine.

   

 

 

 "1, "f- . .  "f" .3 I ...I
. 7. i:
1 (De franska Alperna). I. . 
Denna natursköna trakt7 som under Philip Ivzs
tid lades under franska kronan, är Vida berömd för
sina härliga dalar och egendomligt formade klippor. l
Bilden Visar oss också LLGrand Massiv de la Char- . . s . .
treuseu7 som genom den därifrån kommande likören Hlsmnskt drama fran Frednk den stores nd-
Vunnit Världsrykte. Slutligen befinna Vi oss i den --
eviga snöns region ä 3,987 meter öfver hafvet -t Storsla 
och beundra den storartade utsikt som härifrån I i
bjudes OSS. I 1. General Von Thurn har blifvit skild från
- hufvudstyrkan och sänder en sergeant som budbärare
.- Mycket Vackra naturscenener" I. till Fredrik den store för att anhålla om hjälp.
.l-l. 2. Sergeanten förföljes af österrikarne och säras.
3. Bistånd lämnas honom i ett bondhem och
bondens dotter àtager sig att öfverlämna budskapet.
5. vacker Hcl] Intressant 4. I Fredrik den stores läger. Sergeanten er-
-- håller utmärkelse tapperhet.
St H. h .0 d 5. Återkomsten till 1bondehemmet. Idyll.
ra! a a 1 6. Hans majestät. 
Gripanrle skildring i många afdelningar. 7- En god hemgift åt bruden Och Officersgalo- :III
,, ., 0 nerna åt sergeanten. 1 .I
1. Motet pa Vaglorytaren. - , - .-
2- Hemlig förlofning- 
3. Faderns brottsliga förehafvande. .I ...I
4. Afresan till fisket. i
5. Skeppsbrottet. 8 .I .I I H.
6. Förlorade. .
7. I Kladerna gora eJ mannen.
8. Vraket. . I
9. Faderns samvetskval. Mycket kllllllskt.
10. QVäntad-hjälp.
11. Atervänd till lifvet.

 

WW

 

 

 

Entre aldre 35 ore, barn 15 ore. Tunbergs tryckeri, Klippan-

Information

Title:
Biograf Continental
Place:
Billesholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain