#2434: Bjufs Biograf-Teater

Söndagen den .18 December
kl. 4,10, 5,10, 6,10, 7,10 och 8,10 e. m.

 

PROGRAM

 

 

 

  

 

 

 

 

[CE]

 

 

 

 

1. --- Svensk nyhet! -I-

Batlertslif vid M e.

Mycket intressanta bilder från den beryktade hadnrten vid Kullen.

v.

in:

 

I
I
I
I
E
I.
II =
II
lm I
Il I
:å E
. l I- - .. - .. - 0 u o 
å Kullen har alltid varlt en kar tillflyktsort for turister och pa .senare aren fatt ...I

I
I

:nu en viss betydelse genom det kontinentala badlif som utvecklas vid dess fot vid "En
"I loadorten Mölle. Vära bilder gifva en god föreställning om detta friluftslif såväl ...g
:2: 1 vatten som pä land.. I."

III-IIIIIIIHIIIII
HIIIIIIIIIIIIIII
III-IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII

i

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

3- Rysk elddaus. - 

Keiererati kenstfiim.

Dansad af den frän sitt Stockholmsbesök beryktade ryskan fru Kursavina.

 

Shakespeares hertimtia drama, framstälidt at framstående seeniska artister.

Hamlet, son af den jydske underkonungen Horvendil, förhöll sig efter sin faders
död i lugn, men förberedde emellertid sin hämnd och fällde till sist, med den engel-
ske konungens bistånd, sin faders mördare, konung Fenge.

För att tilltvinga sig makten hade Fenge en dag hällt gift i örat pä den sof-
vande Horvendil,  att han dör. Hamlet ser i en syn sin fader, som visar honom
hela mordscenen, och med hjälp af ett skädespelaresällskap, som skall gifva före-
ställningar för kung Fenge, läter Hamlet mordscenen utföras. Konungen springer
dä bestörtad upp, och i de följande bilderna se vi nu Hamlets kärlek till den olyck-
liga Ofelia. samt huru Hamlet, efter duellen, dödligt särad, dödar kung Fenge.

 

5- Kerkintinstri i Les Lannes.

Synnerligen intressant. i

Korken insamlas  varen, dä man indelar barken i rutor, som sedan än ytterligare klyf-
vas. Den kork, som användes för fabrikation af flaskkorkar, mäste vara af särdeles fin textur
och af fast och elastisk konsistens. Sedan ämnet undergätt en massa olika behandlingar, som
afse att bibringa detsamma tillräcklig smidighet och hvithet, utformas korkarna för hand, och
mekaniskt medelst svarfning ooh skärning.

 

 

IIIBIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIII-Ill III-IIIIIIIIIIIIIH
III.III-INIIIIHIIIIIII-IIINIIIIIIEI Ill-IIIIIIIIEIIHIE

Stersiaget keiereratit ntstyrselstycke.

Nägra dvärgar äro ägare till insekter, som åstadkomma öfverraskande arbeten.
En af dem, en guldspindel, har den egendomligheten att spinna nät. En bonde,
som kommit underfund med dvärgarnas hemlighet, stjäl spindeln, som gör honom
rik. Men på samma gäng blir han girig och vägrar en dag att ge en fattig allmosa,
Grenast är det slut med lyckan och han blir äter samma fattigman han förut var.

  

 

 

 

 

      

 

E::::::e::::===:=== E

 

 

 

 

7- 611 afbruten sömn.

Högst kemisk.

Herr Lasouppe har pä en i hans tycke olämplig tid blifvit väckt af sitt väckarur och
kan icke somna igen, hur mycket han än bemödar sig därom. Y 1

Hans grannar jaga honom ur hans boning och efter en kullerbytta i vattnet, förorsakad
af en trasig hängmatta, som var spänd öfver en flod, slutar han hos polisen, där han ändt-

ligen kan i lugn fä fortsätta sin afbrutna sömn.

 

.  äldre 1:sta pl. 50 öre, .2:dra pl. 35 öre, Szdje pl. 25 Öre;
. barn lzsta pl. 35 Öre, 2:dra pl. 25 Öre, Szdje pl. 15 61-9,

 illtäll rta törevisningen mot 10 öre.

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain