#2428: Biograf-Teatern Göta

n i n n rann   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

I KARSHN.

Förevisningar af let-valide bilder alla dager in. 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

Söndagar järnväl kl. 4,10, 6,10 e. m.

 

 

 

PROGRAM

inom. Måndagen den 5 t.0.in. Onsdagen den 7 Dec.

1- Göteborgs Kungliga Segelsällskaps
Juhilenmseregatta.

 

 

 

 

9 E " d w w 0
de .
n ri tur pa oxe.
lDet  bröllop under glalclje och gainman,W men golfvet, hvar-på bröllopsgasterna svänga
om, ar daligt, och ett tu tre ramlar hela sällskapet ned -- i en ladugård inunder. Bruden

hamnar på, en vildsint oxe och får göra en ridtur på denna öfver fält och på gator, som lam-
nar intet öfrigt att önska. :i hastighet och munterhet.

En glail liild. l

I  Basilde. zigenerskan.imWW Å

  "   f i   

Stjarntydaren hos en maktig drottning förutsager en vacker zigenerska, att l-ion
en gång i lifvet skall bli prinsessa. Zigenerskan är Varmt betagen i en page hos
drottningen, men hon  mycket bekymrad öfver att utsikterna till att få se sin dröm
förverkligad äro sa små. En gammal trollgumma kommer henne till lijalp och ger
henne en liten trolltruniina så beskaffad, att Vid dess ljud alla lidanden och krämpor
botas. Zigenerskans rykte sprider sig, tack vare truinman, som en. löpeld vidt och
bredt. Hon kallas till slottet för att bota kungen, och nu inträffar det märkliga7
att hon göres till prinsessa och blir gift med pagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W! nyhet från rann, Paris. Konstsim:

 Kärleken är evigt ny. -

 

 

 

I...

.IEI

III.

I...

...I I I I I

:::: Mytologisk fantasi af Michel Garre.

E:: j Skådespelare:

:I:: Tiden . . . . . . Henry Krauss. llll
:::: Daphne. . . . , . Betty I)aussma,nd. EEEE
=::: Karleken . . . . . Lilli Dupre. ...I
 i Ungdomen frågar ej efter tiden, utan leker och Igltätcljas i den härliga näjden. 
:::: Så kommer den lille skalmen Amor och sårar med sin pil den sköna Daphne. Hon 

III. fattar kärlek till Lycias, den raske jägaren, och ungdomen samlas till fast. Men
I... så kommer den obarmhartiga Tiden och stör glädjen. Ungdomarna springa för-
:IIU skräckta om hvarandra och rikta allt annat "an kärleksfulla blickar pa den reslige,
Illl långskaggige mannen med lien. Man skyller på1 Kärleken, som kommit en att
...I glömma Tiden, och Amor får fw fördrifva Tiden! I en gyllene båt föres Tiden
III: bortom Boden . . .

I Men intet är bestandigt. Snart blir det Tidens tur att låta Kärleken,j)asse1-a i
: samma väg.

= i De synnerligen stamningsfulla, öfverlägset spelade scenerna, äro utfördai
I härliga omgifningar och kunna ses af gammal och ung med samma intresse, med
: samma nöje.

i
I
l

Fager ungdom. Briljanta dräkter.

 

 

 

 

 

5- (i En energisk cyklist.
" Också-en sporthragd.

Wille Boy skall deltaga i en cykeltatlan PvarisFBordeauX, och två Vänner ha föresatt sig
att han skall bli nzr l. Hvilket han också. blir efter mångahanda öden och afventyr, som icke
kunna beskrifvas utan böra ses. Det ar ett under att någon af de tre komma fram med
armar och ben - för att ej tala om hufvudet! - i behåll.

Humeresk! I

 riset: Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 1öre.
ål: V Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats .15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken bedes, att ovilkorligen intaga de platser, hvartfill biljetterna äro köpta.

 

 

kFörändring af programmet förbehålles!

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain