#2424: Biograf Royal

1" När Lehman fick juipermisfsiea

Allas Vår van ar åter i farten och då Lehman är i farten. blir det skallande
skrattsalfvor.

Iw)Y)V)V)Å waÅ 4 44415)V)Y)
flifvlflfw 11:14:icifàifàirzåfierLiäxiäwiäwàieyä

Stotartatl nyhet! W 

  

 

f
. . , JL
lzsta Ahlelmngen. 
,v
(är GQ :2
5-7 fn
får n
 o :t
i! - . , . . . .f fw
:fl Dramatisering efter Alexander Dum-a.sz världsberömda Iarbete l1 29 fd
:i tablåer och 2 aldelningar. Framstalld af Iramstående sceniskzi artister. 0:;
få Iscerisattningen ett jätte-arbete i förening med de största kostnader. V:
(i 1.- DlArtagnan lämnar sitt hem för att .söka lyckan. - 2. Anknornsten 
if- till Paris. - 3. Tager sin bostad hos fam-then Bonnieux. -I-4. VVisit hos (K
)li de Treville, kapten vid inusketörerna. - o. De tre musketorerna Athos, 6!
:Å Portos och Aramis. - 6. Dessa tre kamrater utmana dArtagnan. - l. 
"2: PIatsen Carmilani Scalzi. - 8. Kardinal Richelieus gardister. - 9. i?
15) D"Artagnan visar prof på sin skicklighet. - 10. Vänskap slutes. - 11. 1:;
LA Han får musketörs titel. - 12. Franska hofvet. - 13. Den engelska ainb-as- (i:
Y: sadören. - 14. En historisk kärlek. H 15. Drottning Anna at" usterrike vi:
så! och .hertigen ai Buckingham. 
13) - à)
1:1) .Zaira Afilelningen: 
4; i 4 . k .
 3 D T f " 
v I . f
se B P8 US GiOFGflla v
(x i I 14,!
.u va-
 16. Ministerns hat och rivalens svartsjuka. - 17. Drottningens dia- 
11k manter. - 18. M lado de Winter kardinalens onda fenitis. - 19. Con- fw
KJ I y I 7 K å"- . Å QX)L
18 stanca Bonnacieux drottningens goda angel. H 20. DlArtaOtnans mission ri
JJ v I , m b l x,
Ex -- 21. l England. - 22. Bal vid iranska hofvet. - 23. .skall drottningen V;
U bara sina diamanter? -- 24. Mylady och kardinalen svara att hamnas. - W)
kx 0" B t "i d t t 1ny t ans "lsk tde I)6 Fa g lset 97 K" lek i"
44 Mo. VorrovanPe-a t.ragnL . a z .-... i ne .--. ar r 4;
2:1) och död. -- 28. Mannen i röda manteln. - 29. Musketörens hämnd. 1:1)
l) Ingen må. försnnnnu: att se den populära, memleetörberàt- 11-;
11) fela-:fn fl bild 
Å
klwwwzfnznzpwnqprvwvw wfw 113

2 ) ä! &) S) xiiä S144WI44 A14, 44gqx;x44 .- 4
ntentafvtkvwmwucww:w:icvnwiwöwmxh; i "WR

JI 011 ern dans i :30 århundradet.

xlàrllfåä inxià

 

Den stora succes ryska kejserliga teaterns danskonstnarer gjort i alla PEuropas
större städer, däribland Stockholm, ar in alla bekant. Vi. bringa denna Vet-ka för
Våra åskådares ögon, "Pas de Denx!-L utiöre framför dyrbara antika gobelilnger af
hr Th. Koslow och fröken Baldina, den förre förste dansare och den senare balett-
prirnadonna Vid kejserliga ryska teatern i fil oskwa.

 

 

 

är Hurri mamma hehandlade Minas
friare.

.Mycket komiskt och ske-attretande.

6- En resa på Högijällsbanan.

Härliga naturswnerier.

 

Kollstlilm !

Keaäasllilm! Något för våra damer!

T Dam mä ma under de sista
56 åren.

Under benägen medverkan aj den världsberömda modetfidningen "La
Blade illnsmfée." Högst intressant bildserie fl praktfnllt
kolar-enade färger.

1. 1859. I deligensens tid. (Fröken Mily Meyer, Herr Troville. 2. 1859. (Frö--
-l-:enjeanne Gatithier.  1860. Duivorna moderna. (Fröken Derville från teater
de Parc). 4. 1860. Stadssoldater och landtjägare. (Fröken Mariette från teater
des Nouveautes. Hr Frere från teater de l"0déen). 5. 1860. (Fröken Gerlor). 6.
1861. Man gör sig färdig att gå på hal. (Fröken llonna Gondré från teater deV
Vaudeville). 7. 15869. De modarna handskarna. (Fröken Derville från teater du
Parc). 8. 1872. Aterkomsten från badorten. (Fröknarna Monna Gonclré från teater
de Vaudeville. Carmen, Balestra och de Cerlor). 9. 1873. De moderna blommorna.
(Fröken. Deville från teater du Parc). 10. 1875. (Fröken Tersanne från teater du I
Shara Bernhardt, Herr Frére från teater de llOdeon). 11. 1885. (Fröken Ter-
sanne). 12. 1888. Paketer från modeaifarerna. (Fröken Dervillé från teater du
Parc). 13. 1892. Moderna smycken. (Fröken T ersanne från teater du Shara Bern-
hardt och fröken de Gerlor. 14. 1899 15. 1892. 16. 1905. 17.1909. 18. Illustrab
tion till moderna 1859-1909.

Enastående intressant bild. Bör ses aj alla damer.

 

 

OfOn.

 

inrätta: 35 tre in tan, 25 än in nn.

038.! - i-ieia detta program blir ai största intresse och sevärdhet. OBS!

 

västefvik 1910-5880 o. Ekblad a qczof

Vördsamt

P.  

   

 o N.

Information

Title:
Biograf Royal
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain