#2423: Biograf Royal

lll

= Väster-vil: E

 

B PIA-n. U
:s

Alla dagar i verkan vkl. 8,15 e. m. Sön- och Helgrlagar kl. Il2 4, li och ll e. m.

1..  älg-tjatat. Å

Vår operatör har hatt lyckan att komma i tillfälle taga ingående bilder från denna spännande jakt, där älgen,
- som är ett, af de vackraste djur som finnes, utgör jaktföremålet.

Uppbrott till jakt.
På spåren.

Ett praktexemplar.
Goda utsikter.
Leekbete.

Ett lyekoskott.

. Jakttrofén.

   

å Brännerlgården, l. d. Frälsningsarméns lokal.

-.=.- DROGRAM =-

för .Fredagen den 28 Okt. t. o. m. Torsdagen den 3 Nov. 1910.

 

"19,919pr

2. Eokter Jekelle uppmaning.

W Skrattsuccés. w

Doktor .Tekel meddelar sin gode vän ooh etallbroder i ej allt för redliga aiärer då han uppfunnit ett nudium, som förmår andra
nåväl lefvande som döda tings uteeende ooh natur.- Detta kommer, som vi se, väl till pass, då. han blir af polisen efterepanad.
Dock, ingen undgdr sitt öde, som vi se.

 

3. ar Lif förtur er

 

En gladv "gäring göres sällan förgäfves. v
 Episod från kriget mellan Nord- och Sydstaterna-(det s. k. slafkriget). 

l. Den unge husfadern Parker utkallas som frivillig till
Nordetatsarmén.

Ett rörande afeked.

På. marsch till krigsskådeplateen.
Första eammanstötningen.
Flyktingen.

Parkera dotter räddar den flendtliga fiyktingen.
I sista minuten.

Parker som depeohförare.

9. Genom fiendens förporrrtlinie.I

10. Upptäkten.

ll. Sårad;

12. Människojägare.

13. Hemma.

14.. Öfverrumplingen.

15. Det goda. finner sin vedergällning.
16. Afslutningen.

4. x Gordon-Bennet-löllirrgen. x
.. lullrmrrr lrlrrl lmlr ll rrrls ll.

Billighetsföreställningar
blilver måndag, tisdag, Onsdag: Corsdag kl. 815 e, ma samt
.O i

Billighetsmatiné
på Söndagar kl. 3.30 e. m.
Bla-etlprls: lzsta plats 30 öre, 9.-tlra plats 20 öre.I
------
Fredag, Lördag, Sön- och Helgdagar äro biljettprisernafle

lzsta plats 35 öre, 2:alra plats .25 öre.

PNPPEPWP

 

Öppet för biljelllröp en tim. före första föreställningen och pågår sedan oafbrutet under förestållnirtgarne.

 

ppogmm 5 ägt  ZVytt program Fredagar.
Vördsarnt

 

väsrewrk 191.0. c. o. Ekblad a om. ( I   L,

Information

Title:
Biograf Royal
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain