#2422: Biograf Royal

l

  Bl "GRAF I lll lll

- våsfervik E

 

åBrännerlgården, i. d. frälsningsarméns lokal.

-== PROGRAM r:

för Fredagen den 28 Okt. tV o. m. Torsdagen, den 3 Nov. 1910.

1, Å (mg-jakt. Å

Vår operatör har haft lyckan att komma i tillfälle taga ingående bilder från denna spännande jakt, där älgen,
som är ett af de vackraste djur som finnes, utgör jaktföremålet.

1 Uppbrott till jakt.
På. spåren. .
Ett praktexemplar.
Goda utsikter.
Loekbete.

Ett lyckeskott.

. Jakttrofén.

RIFRS-"HÄPOP

N" Skrattsuccés. "w

Doktor Jekel meddelar sin gode vän och stallbroder i ej allt för redliga aEärer då. han uppfunnit ett iiu-dium, som förmår ändra
såväl lefvande som döda tings -uteeende och natur. Detta kommer, som vi se, väl till pass, då han blir af polisen efterepanad.
Deck, ingen undgår sitt öde. som vi se.

.. ge Lif för Lif ge

En ger! gärning öres sällan lärgälves.
..- Epis--d från kriget mellan Nord! och Sydstaterna (det s. k. slafkrigel). -

1. Den unge husfadern Parker utkallae som frivillig till
Nordstatsarmén.

Ett rörande afskei.

På. marsch till krigeskådeplatsen.
Första sammanstötningen.

Flyktingen. -
Parkera dotter räddar den fiendtliga flyktingen.
I sista minuten.

Parker som depechförare.

9. .Genom fiendens förpoetlinie.

10. Upptäkten. Å

11. Sàrad.

12. Människojägare.

13. Hemma.

14. Öfverrumplingen.

15. Det goda finner sin vedergällning.

16. Afslutningen.

.. nu:xm Gordon-Bennet-tillingen.
.. ulllmans lill (mll ll lmis I).

Billighetsföreställningar i
blilver måndag, Cisdag, Onsdag:u Corsdag kl. 8.15 e, m. samt
.-

Billighetsmatiné I
i på Söndagar ikl. 3.30 e. m.
Biljellpris: Izsta plats 30 öre, 2.-dra plats 20 öre. b V
III-é--
v Fredag, Lördag, Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna:

Izsta plats 35 öre, 2zttra plats 25 öre. 4 f

90319391!pr3

 

Öppet för biljetllföp en tim. före första föreställningen och pågår sedan oalbrutet under föreställningaruf.

Program 5  -EI- Nyit program; Fredagar,

 

Vördselmt

 

Västervik 1910. G.. 0. Ekblad & 0:0. I   L.

Information

Title:
Biograf Royal
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain