#2413: Biograf Continental

" 1 V 1:; 4 V i b V . I  .V l, rv; . , 11.1;
  I, - Y - " -f-f - f  ve 1 72225
lä  I .  . .  Å- .  H  1  l fw I-
.1113-.21 - f .  l Å w - Å . -rf
 1,
1:-!! x

(Dramatiskt konstverkj

Nettebehàllningen af 8,30 Föreställningen

2 fredagen den 7 januari 4st

tillfaller barnhemmet.

För att få större behållning blir inträdespriset, endast den
föreställningen, lzsta- plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre, och hop-

pas på ölverfullt hus.

vörasamt

Biograf Continental.

 

Västervik 1910. C. 0. Ekblad år, 0:0. 4

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain