#2411: Biograf Continental

Obs! Ändrad tid Söndagar-ne. Obsl

Fin-linnen!

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

 

 

 

 
  
   
  
  
   
  
 
  
 

  
  
 

 

Nytt program hvarje ondag-

Färgstàfllnjnoeaf . Hvad-dagar kl, 7 o. 8,80 e. m. Sön- 0. helgdagouI kl. 2, 3,30, 6,7,30 0- 9 0- m-
ig: Måndagar, Tisdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn och skolzmgdom
tillträde för endast 10 öre. i

Å PROGRAM:

l. afdelningen. Musik.

 

 

 

 

1- när Pepperhnm nämnde sin födelsedagspresent.

Kolosalt rolig.
Ett kolly afsändt at M. Grinchu, Paris, finnes att afhämta å bangården.

I anledning at sin svarsons födelsedag ser sig svärmor tvungen att uppvakta med någon present.
Men den måste naturligtvis vara så billig som möjligt och ändå ändamålsenlig. Svärmor har svårt
hufvudbry att kombinera dessa två lika viktiga faktorer och till slut ser hon sig ingen annan utväg an
att sända sig själf som ilgods till den kare magen på hans födelsedag.

2" Vattenfall i Italien.

Härlig naturbild.

 

ll. afdelningen. Musik.

I Uppseendeväekande sensationsnnmmer! Årets storverk!

3- Bianca Capello.

Dramatiåk jättelilm i 30 tablåer: i.
Handlingen försiggår under tiden 1560-4595.

 

 

Denna film ar en strängt historiskt trogen, aldrar mottaga Bianca med stor Vanlighet i sitt
romantisk episod ur Bianca Capellos växlande hem. ö. Biancas och Francesco Medicis sam-
lif, en af renassancetidens intressantaste perso- mantraffande. 6. Späkvinnan förutspår Bianca
ner, öfver hvilken historien fällt många olika stor olycka. 7. Första rendez-Vous mellan Bian-
omdömen. ca och Francesco hos Markisen af Mondracone.

Genom sin skönhet, förföringskonst och sin 8. Mordet på Biancas gemål. 9. Efter 10 år.
sinnrikhet, lyckades det henne att nå storhertig- Hemligt. giftermål mellan Bianca och Francesco.

dömet Toscanas tron, dock föll hon slutligen lO. Kai-dinal Ferdinand, Francescos broder, ei"-
som offer för af henne själf hopspunna ranker. håller underrättelse om kröningen och inbjudan

1. Första sammantraffandet mellan Bianca till Florens. ll. Francesco och Bianca falla

och Buonaventuri. 2. Serenaden. 3. De alskan- offer förI det för kardinalen bestämda dödliga
de fly från Venedig till Florens. 4. Pietros för- giftet. - "

III. afdelningen. Musik.

   

 

4- Biarritz.

Storslagen och vacker bild.

Ett panorama med skumbetackta klippor, på hvilket följer ett panorama af staden. l

Därefter få vi .se jungfruns grotta, väg-brytaren, djafvulsgrottan, det ena stallet mer pittoreskt
:in det andra, samt därefter den Baskiska kusten och så tiskrarne i sina pittoreska kostymer, då de med
nyfikenhet betrakta de fina damerna från Casino.

5- Kärlekensp ölverraskningar.

Muntration.

m

lV. fildelningen. Musik.

6- Fogelstudier.

Kinematografi i färger af Pathé Freres.

Har få vi en liten inblick i fåglarnas varld. Ankungarna i vassen, talltrastarna, hamplingarna,
blåmesarna och stararna, alla dessa luftens bevingade invånare äro har framställda så att saga "hemma

hos sigu i förtjusande små. idyller, som osökt komma oss att minnas vår stora mästare Giacommellis
tafior från naturens värld.

Enastående vacker och intressant bild.

 

Elegant lokal med centraluppvärmning. Modemaste maskineri. Förstklassig musik.

088.! Ett enastående konstnärligt program. 088.! I i
Obs] Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. I!

Efter kl. 7,30 på sön- och hälgdagm- äro biliettprisefrna lika för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, mdra plats 25 öre.
Barn under l2 år: lzsta

,, 25 ,, "zzdra ,, "15 ,,
Til! billighetsmntinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.
. Öppet för hiljettköp hvarje dag en timma före hvarje föreställning.
p----.l,. I g Y PROGRAM 5 öRE. q w." I l,-

ll==
088.! Till följd af den enorma längden på numret Bianca Capello" blir
I det denna gång endast sex nummer.

 

 

 

 

 

 

 

 

västern: 1-91 o. c, o Ekblad a come.A

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain