#2410: Biograf Continental

Obs! Ändrad tid

Söndagarne. Obs!

 

 

 

tillträde för endast 10

 

I. aftlelningen. Musik.

l- En resa med järnväg från Kristi-
ania till Bergen.

Härliga naturscenerier.

2- En plågad svärson.

Högst komiskt.

 

II. afdelningen. Musik.

3" Den underbara pärlan.

Storslaget, dramatiskt sagospel.

2.

l. Fiskare finna en pärla Vid stranden. De
sälja pärlan till en köpman. .3. Då han ser på1 den
noga förvandlas den till en kvinna. 5. Köpmannen
fattar kärlek till henne och de tu blifva ett. 6. Åren
gå och han blir likgiltig för henne. 7. Förvandlar sig
åter till pärla. 8. F örskräckt söker han att sälja pär-
lan. 9. Ingen vill köpa den ty ett kvinnohjärta syns
i den. 10. Blir då kastad i hafvet. ll.. Återigen vill
en iiskare sälja en pärla. 12. Pärlan förvandlar sig
till en kvinna och han ser sin gemäl. 13. Hon Iäter-
vänder till hafvet, han. följer henne, en våg och han är
försvunnen.

4- "Pas de deux."

Modärn dans i 202de århundradet.

f Den stora succes ryska kejserliga .teaterns få
 danskonstnärer gjort i alla Europas större städer, 511."
l däribland i Stockholm. är ju alla bekant. 
 Vi bringa denna vecka för våra åskådares 5
- ögon "Pas de deux" utförd framför dyrbara antika 
 gobelänger af hr Th. Koslovv och fröken Baldina,
i den förre förste dansare och den senare balett-
 primadonna vid kejserliga ryska teatern i Moskwa.

0bs.! 0bs.!

  

Praktnum mer.
Koloi-erad konstfilm.

 

-n-n-ä

 

 

 

Elegant lokal med centraluppvärmning.

Öppet för biljettköp hvarje dag

 

 

 

 

[in

088.! På Söndagarne gifve 5 fö

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad à Comp.

 
   
  
  

 PROGRAM 5 öns 

Västervik
(S. J.. Enanders förra loka.)

 

N32 tt program hvarje onsdag-

I- . Hvardagar kl, 7 o. 8,30 e. m. Sön- 0. helgdagar kl. få, 3,30, 6,7,50 o. 9 e. m.
Måndagar, Tisdagar och Fredagar lol. 7 e. m. äga barn och skolungdom

öre.

 

III. afdelningen. Musik. -

 

Konstfilm!

Konstfilm!
Storslagen kinematografisk nyhet.

 5. Episoder från Österrikiska
fälttäget 1805.

(Ett parti schack med Napoleon).
 Miki"ng gripande bildoer z" många stora ajiieln.

I byn Austerlitz träffar händelsevis den Oster-
rikiske ofticern sin, fästmö7 niéce till prästen på stäl- l-
let. Sorglös fortsätter, trots den gamle prästens 

- varningar, löjtnant Max vidare sin frammarsch, i
 men blir snart öfverfallen af en fransk förtrupp, 
 som tager honom till fånga. Förd till lägret vän- gi.
 tar honom att, enligt krig-slagarna, blifva skjuten ff.
I som spion. Under tiden ankommer Napoleon med i
 sitt lifgarde. Max sitter fången i ett skjul, men I
 lyckas rymma. Då vakten upptäcker flykten för- .
följa de honom, men löjtnant Max flyr till sin
fästmös onkel och söker skydd hos honom. Na-
 poleon., som installerat sig i en koja, önskar för- v,
 drifva tiden med ett parti schack. Napoleon låter 1
 genast föra till sig prästen, som anmodas att spela 
 med kejsaren och lofvar prästen, att om denne 
 vinner partiet, bevilja honom en ynnest. Fast
lir-j", ängslig öfver löjtnant Maxls öde, spelar prästen
 med stor skicklighet och Napoleon förlorar partiet.
1" Napoleon berömmer sin motspelares skicklighet
. och begär att han skall framställa sin önskan, för
f? att Napoleon må infria sitt löfte. I samma ögon-
 blick intränger en pluton soldater i salen, på spår
 efter dyktingen, som snart upptäckes och tillfånga-
f tages, och skall hans öde härmed vara besegladt. 
.- Men prästen fattar mod och säger till kejsaren: 
f-:f Ers Majestät! Ni har uppmanat mig att begära 
 en ynnest som seger-lön. Jag lämnar mitt heders- 1:;
1 ord på att från min sida gällde spelet denne I
i mans lif. 
 Napoleon betänkte sig ett ögonblick, men öfver- 
 lämnar löjtnanten ät prästen och utbrister: spel- f:
 skuld -- hedersskuld, tag emot din vinst! i

r-V

IV. afdelningen. Musik.

6. Beväringsmannen N:o 13 Starke
Johans första dagar vid rege- -
 Kollosalt skrattretande.

7- Bland Pyréneerna.

Praktfullt kolorerade i

. Alla, som ser denna bild, maste tänka: o, du här-
liga natur!

l

Vi företaga färden från det vackra Bagneres de
Luchon till Bonaus grotta och vidare till vattenfallet
vid Enfer och begifva oss igenom Oueildalen. Den
ena tablån efter den andra, alla lika pittoreska, aliösa
hvarandra. En herde omgifven af sin hjord, visar sin
silhuett mot Maladettas glacierer. Vi få se vilda bergs-
floder och sjön Oueil och det hela afslutas med en
tablå, som med sin äkta lokalfärg är mycket roande.

 

 

 

 

 

Modernaste maskineri. Förstklassig musik.

088.! Ett enastående konstnärligt program. 088.!
Obs] Söndagar kl. 2 och 3,80 e. m, Billighetsmatiné.

Efter kl. 7,30 på sön- och [utlgdagar dra btljettpriserna lika för Ibarn som för äldre.

BILJETTPBISER: För äldre; lzsta plats 35 öre, 12:111-11 plats 25 öre.
Barn under 12 år: lzsta
Till billighetsmatiuén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

se "25 9: zidlfa u 15 H

en timma före hvarje föreställning.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain