#2401: Pathé

inn  nödnummer ;

      

gif-ver å Västerviks Teater

W nnn n zi n nn in n ii. ns i i., sninnnn zi in. iii n in. m.
I I lllllll lillilllllllllllllll llllll lll llllllll lllll lllllllllllll lllll ill llllllll

n man knkunn är n Illalsn.

PROGRAM: p

4.... A A ll 5. Yllovstons Park.

  Mycket intressant.
l. Bilder lrånvlnterspelen på" 6. Apan Adam n:r 2.

Hindås Obs! Storslagna idrott-städingar i når-
. vara af H. K. H. Kronpmnsen. 7- 
---
v v v Herr Brown skall ut på en klubb-svyck, han beger sig i våg, slår igen

sin med smäck-lås försedda dörr, men linner till sin iörfäran att han ei
fått nyckeln med sig. Han söker nu förgäives på annat sätt komma in i

.I
 huset. Han beger sig i vag till sin klubb och sänder därifrån en skrif-
. o. .  velse till en god vän och nyckelmakare, med begäran "att få en s. k. passe-
portout-nyckel för att kunna komma in, och får äfvenledes en dylik.
.- 0 - . Emellertid blir det sent innan Brown blir färdig med sin hemgång och då
 a  gasken varit hög och Brown något vinglig. Olyckligtvis är det hus
9 Brown bor i försedd med ett Herta] lika ingångar och Brown anlitade sin
I u . o 0 II nyckel, kommer gång på gång aiqmissta ifel lägenhet och blir denna
W    hans färd ofantlig händelserik och omvaxlagnde. Till sist linner han dock
. - en hjälpare i nöden som hjälper honom till rätta så att han kommer i sin
Utsikt öfver bostäder och ladugårdsbyggnader. - I betesmarkerna. i vamiga fan 1ugna Säng, men äro hans äfvent

- Kreaturens hemkomst till ladugården. - Korna hemma hos sig: utio- afslutande. Stackars, Stackars Brown
dring, ryktning, tvattmaskiner arbeta. - Dagsgammal kalt. - Mgolkvan-

ner. - spadkaii med sin dinaska. - En kautansporr. - Rastjurar. 8. d I
3. Fort skall det ga! y

 

  

 

 

 

 

yr, som vi få se ej ännu

Spännande verkbäghetsdrama från en amerikansk farm.

.. .. - - Farmarens dotter. Sand drån en. Sko vaktaren. Den amla
t " i " h for sakta har 1 . . . .Yi u . g g g
väldeäettslcäàn allergi-Såå :Såhär 1:33; öafggrgälgldä mgägå? tycker han att haxan. Sandys .iader-gdver sm valsignelse. På lakt efter fågelbon. Skog-
litet iàrtare Skall det gå här på jorden, hvarför han nu lett tu tre Sätter vaktaren vill äktuta sån- rival, men traifar farmaren 1 stallet. Sandy ursm-
lii i allt som han finner för trögt. F ölj med den. som kan. mg. Sandys rom. attvlsan nu slut"

 4. Mexikanska bilder och bruk. - 9. Bilder från Linköping.
Musik af Kapellet Noman.

Entré: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.

i Bilietter sälias från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.
Bilietter gälla endast till den dag oeh plats de äro köpta. Obs-l till 6- eller 8-föreställnineen

Vördsamt

. Biografen Pathé.

 

Västervik 1910."C. o. Ekman a Cm.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain