#2400: Pathé

f Västerviks :nn tunnt-into

    

gifver å Västerviks eater

 

  

indian-i II ll. 6,15 i. n.. sanl linnen i. ll till. ll. i in l i. n.
Slnlnn linslillninnr nt ill linl llrnnm:

l. Karleksröster.

Mycket intressant.

2. En Fiskhistoria. s

Komiskt.

direkt från Amerika

Sensati On  inkommen nyhet.

3. "llll l G N 0 N".

Stor-slaget Drama.

MIGNON år en mörkögd skönhet och beryktad för sin skicklighet
som cirkusryttarinna. Tom ar anstald som clown vid samma cirkus och
förälskar sig i Mignon med kärlek som trotsar Donitas den spanska dan-
sösens snaror att fråntaga henne Toms kärlek.

Emellertid ar Mignon up vaktad af llera beundrare hvaraf grefve
M. ar den ifrigaste. Vi se hur Miignon trött efter aftonens arbete sjunker
ned på en divan i sin klädloge och somnar. I drömmen ser hon sig mot-
taga grefve M. giffermålsanbud och får genomlefva en tid vid hans sida
som slutar med att han trött på henne tager inför hennes ögon en annan
karesta. Hon återvänder då till cirkus med brustet hjärta och mottages
af sina forna kamraters hån, hvarpå drömmen afslutas genom hennes
uppvaknande.

Till sin förfäran ser hon nu att Donita som under hennes sömn in-
trangt i hennes kladloge står med lyftad dolk öfver henne besluten att till
hvarje pris göra sig af med den besvärliga rivalen om Toms hjärta. I
det afgörande ögonblicket inkommer Tom för att se om sin älskade,lagom
för att afstyra det tillämnade illdådet. Han utvisar Donita och tagande
lärdom af sin dröm och det skedda sjunker Mignon till Toms bröst inom
sig svärjande en dyr ed att vara honom trogen.

4. Gvaiior, stad i engelska indien.

Kinematografi fi färger.
Gvalior visar sig i Orientens varma fårgtoner. Det är en serie

tablåer, som utmårka sig genom sina pittoreska scener och naturens stor-
artade skönhet.

5. En nomadstam i Södra i
Algeriet.

Kinematograji i färger af Pathé Fréres.

Denna bild för oss genom El Kantaras djupa och imponerande
grottor, dar nomadstammarna, med sina vilda och karaktäristiska utseen-
den hafva slagit s1g ner och ägna sig åt sitt kringirrande lifs omsorger.

6. Pojkar blir Pojkar.

Skrattretande.

i 7. Kronprinsen af Belgiens

Skolskepp.

Musik af Kapellet Noman.

Entré: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.

Bilietter salias från kl. l-Z samt kl. x7 e. m.
Biljetter galla endast till den dag och plats de äro köpta. Obs-l till 6- eller 8-förestallningen

 

i västervik 1910. C. o. Ekblad a cm.

Värdsamt

Biografen Palhé.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain