#2399: Pathé

film
KXIJJ

 

fin
NIJ!

få
klä

 

.rf-s

 

W Växlurviks slåemlt liuuraI-Iualr Paint.

Fredagen den 11 kl. 8,15 e. m. samt Söndagen
den 13 Febr. kl. 6 och 8 e. m.

 

 

 

 

 

PROGRAM:

l. En Fiskhistoria.

Komiskt.

2. Kärleksröster.

Mycket intressant.

3. GVallOr, stad i engelska indien.

Kinematografi i färger.

Gvalior Visar sig i Orientens varma färgtoner. Det är en serie
tablåer, som utmärka sig genom sina pittoreska scener och naturens stor-
artade skönhet.

4. Pojkar blir Pojkar.

Slrrattretande.
direkt från Amerika

    inkommen nyhet.

5. "M I G N 0 N",

Stars-laget Drama.

MIGNON är en mörkögd skönhet och beryktad för sin skicklighet
som cirkusryttarinna. Tom är anstäld som clown vid samma cirkus ochI
förälskar sig i Mignon med kärlek som trotsar Donitas den spanska dan-
sösens snaror att iràntaga henne Toms kärlek.

Emellertid är Mignon uppvaktad af flera beundrare hvaraf grefve
M. är den ifrigaste. Vi se hur Mignon trött efter aitonens arbete sjunker
ned på en divan i sin kladloge och somnar. l drömmen ser hon sig mot-
taga grefve M. giftermålsanbud och får genomleiva en tid vid hans sida
som slutar med att han trött på henne tager inför hennes ögon en annan
käresta. Hon återvänder då till cirkus med brustet hjärta och mottages
af sina forna kamrater-s hån, hvarpå drömmen afslutas genom hennes
uppvaknande.

Till sin föriäran ser hon nu att Donita som under hennes sömn in-
trängt i hennes klädloge står med lyftad dolk öfver henne besluten att till
hvarje pris göra sig ai med den besvärliga rivalen om Toms hjärta. I
det aigörande ogonblicket inkommer Tom för att se om sin älskade, lagom
för att afstyra det tillämnade illdådet. Han utvisar Donita och tagande
lärdom ai sin dröm och det skedda sjunker Mignon till Toms bröst inom
sig svärjande en dyr ed att vara honom trogen.

6. En nomadstam i Södra
Algeriet.

Kinematografi i färger af Pathé Fréres.

Denna bild för oss genom El Kantaras djupa och imponerande
grottor, där nomadstammarna, med sina vilda och karaktäristiska utseen-
den hafva slagit sig ner och ägna sig åt sitt kringirrande lifs omsorger.

7. Kronprinsen af Belgiens
Skolskepp. I

 

 

G. O Ekblad M Västervik.

KN;

.ff-s
än!!

Information

Title:
Pathé
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain