#2398: Pathé

F 

V 1 1 1 :5. 1 F . 1v11w-"M-"vuf V 1. 111 ÅESI-L V :11-71-4124 5,; 1112121T11T"f7 1.  1 1, 1.1.  1 1  f i; 2"-,7: . 1- V ..1. -. . - 11 1. vi,
"I f - år? ) I V 1.! , g f f " V " k k M f-"Lfåf fn V --"IW .f111-f "I"

  

 
   

i I, 1. -v M f,  I; fn .1 [Y p 1
1 V V - 1 1 ; 1 1 ;.;" 1- .1:a g vrf
i 1 i 1 , r Å - vf Å v; 11 1 1, 4 ML; Y . f
, 1 1 1 I 1 .-1 1., 1 k v. , V, 1 1111-7- 194 1 1
" 1 1, I - v HH v- V - V -X 1;= Hj .1-1 (1 - 1 1 f.
Y 1 i - - I x n .x fqå. v I  k 1 i 1 F :1 1
.i L V 1 V V v 5 Vi? 11.2.6774- :11, V V
, u . å H -- "Mary-:M V i v, K- v--
1 u x f 4 .lr-111153 Å 1 Å .i ,
1 . I 4 I I .- 1,1.
I I i V .I L If, 1
v 1 ; I 4,
rv . 1: V 1 L C 15! v = 1 1. 1 1 w
) f -J- I v I 4 - 1 y I , W
1 I; :vy f . 1 . 1 1 1 f", .
I 11 .. 1 1- - . .1 Å 4 1 I: 1
. 1 1 1 1 1 1 1 . .Ä , 1
. ,, I Å W 1 1 1 f L 1 EQ "1 V
i! : i 1 1 .1 , 1. y- , i x! 411,.,
. Ö, .1 1 1 1 V v
; - k
. i ( i
f I

4 1  sm- Amu

   
 
  

 

 

w Dennat bild årfolograieradjrån älg-delat? af 

 den Åöfver;.vämmade sladdar. i w; " 

1 mldelw f  y .k , Direkt kommer  -i y i I xx
 ,,  I = i netslorslana och vackra

I I  é ,. w. , " ä denna veekaxbiir-sesu ann-var.   I.

Y I 4 Naturbilder. KomiskaJ skådespel m. m. i  ) fvördsamt, f i .,

 I vastervn; 19191 c.-0.E1;p.1vadgzvc=0. i I .I 1 1 A k q . H  i! 

 

  

f

"grammet som visas ,

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain