#2393: Pathé

.ff-s
KH?

 

 

Välllllllll lllllllll [lilllll-lllillll Plllll.

Fredagen den ll och Lördagen den 12 kl. 8,15 e. m. samt
Söndagen den 13 Mars kl. 6 och 8 e. m.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:

l. Hypnotiska kuren.

H ejdlösa skrattsalvor.

2. I Salernoviken.

Hdnförafnde vyer från Medelhafskasten.
Kflnematograji i färger.

Den sköna Salernoviken skjuter in i italienska landet i provinsen Sa-
lerno Vid Tyrrhenska hafvet. Filmen återger först den vackra hafsviken
med dess branta men dock bebyggda stränder. Så få Vi se LLtiggarnes
slottu; en gammal ruin, som lämnar de husvilla ett bristfälligt tak öfver
hufvudet. Af staden Amalii, anlagd af Konstantin den store och berömd
för sitt härliga läge i en djup klyfta Vid Salernoviken7 lämnas ett panora-
ma. Vidare Visas hskarhamnen, det på en afsats iden branta klippväggen
uppförda kapucinerklostret Positano, Vin- och Vedbärerskor, en-fårllock
med hund och Vacktare o. s. V. Det rika färgspelet här nere under söderns
sol återgifves fullständigt naturtroget af filmen.

Brillianta soe-nerier.

3. Lumpsamlarens bröllop.

Mycket komisk och skrattretande bild.

4. Angelo.

Förtjusande vacker dramatisk bild hämtad ur verkligheten.

5. Närsynta Marie.

Mycket skrattretande.

Gf Hvarlir rullen um sim.

f Äfventyrsdrama från Vilda Västern.

Långt ut i Vilda Västern är en indian anställd som postförare och
har att föra posten från en liten hållplats Vid Pacilicbanan till en cowboys-
station långt ut på prärien.

Vi se huru indianen uppfångar postpåsen från det passerande tåget,
fastgör densamma på sin klippare, kastar sig på hästryggen och skyndar
att plikttroget öfverbringa den dyrbara påsen till destinationsorten, trogen
den ed han svurit det primitiva postverket. Emellertid ha trenne Vilda
sällar öfverenskommit att på ett passande ställe öfverfalla indianen och
röfva postpåsen från honom. Vi se huru de "skugga" sitt tilltänkta offer
och öfverfalla honom då han minst anar något försåt, skjuta honom en
kula igenom kroppen, så att han medvetslös blir liggande på platsen,
hvarpå de skyndsamt bege sig så fort deras hästar orka springa därifrån,
medtagande äfvenledes indianens häst.

Efter en stund kvicknar den svårt sårade indianen till och med det
folks vanliga seghet spårar han med öfvermänsklig ansträngning de tre
röfvarne till den plats där de, troende sig Vara i säkerhet, hålla på med
rofvets delning. I

Med indiansk smidighet kryper indianen som en orm fram till dem,
drager omärkligt en revolver ur den enes hölster och gör med tre välrik-
tade skott alla oskadliga, hvarp-å han ihopsamlar den kringströdda posten
lägger påsen på sin häst och upptaget den afbrutna färden.

Blodförlusten har dock mattat honom så mycket att han börjar Vackla
i sadeln, till sist faller han af sin trogna häst, gör upprepade fruktlösa
försök att fortsätta fram till den nu närbelägna stationen. -

Cowboys från alla kanter strömma till poststationen, för erhållande
af den efterlängtade posten, men den annars så punktlige indianen låter
vänta på sig; en kikare framtages och genom dess skarpa glas upptäckes
indianen liggande medvetslös ute på prärien och den trogna hästen ståen-
de bredvid. Nu kastar sig samtliga cowboys i sadeln och en verklig cow-
boysridt vidtager.

Indianen fortskaffas till stationen, alla upptänkliga omsorger ägnas
honom men förgäfves. En trofast tjänare stupad på sin post. Apotheos!

7. Vättern med omgifningar.

En serie förtjusande idyller.

Afd. 1. Vi börja Vår färd rundt Vättern, denna gång med Huskvarna
som utgångspunkt. Vi klättra här bland bergen, här där forsarna brusa
och bäcken ringlar sitt silfverband mellan skog och klädda höjder. Så
göra vi en visit i Vår goda stad Jönköping osh ila därpå i Väg till det
idylliska Hjo där vi bese bl. a. den Vackra badanstalten, som gör sig till
sin fördel i det härliga sommarljuset. Vi hamna till sist i det idylliska
Askersund för att nästa vecka fortsätta vår förtjusande färd rundt Vätterns
leende stränder.

8. En resa i jordens inre.

 

 

0- O Ekblad M 0:0, Västervik.

flä-
Nå]

Information

Title:
Pathé
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain