#2391: Pathé

" I iiilillliiil liillllil iiilllliii-ililili ilillill.

Fredagen den 18 kl. 8,15 e. m. och Lördagen den 19 kl. 6 o. 8 e. m.
samt Söndagen den 20 Mars kl. 6 ooh 8 e. m.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:
l. Löshår.

På en marknad i Bretagne håller en-köpman på med att iutbyte mot
tyger förvärfva sig kvinnornas och de unga ilickornas hår. Och sedan
det genomgått vederbörlig behandling skall det pryda de koketta parisi-
skornas hufvuden, så att dessa tack vare sina bretagniska systrar, kunna
bära de ståtliga hufvudprydnader, som de så yfvas öfver.

Mycket Vacker och roande bild.

2. Tartarin Juniors bedrifter.

Komisk scen af Max Linder.

Skådespelare:

Herr Max Linder
Herr Vandenne . Svärfadern.
Fröken Andre Divonne Fästmön.

Daniel Tartarin, som just har återvändt från Afrika berättar sina
äfventyr för sin trolofvade och sina blifvande svärföräldrar. Afrika det
Var något det skall Ni tro. Jag har dödat 25 lejon, 19 elefanter, 50 pantrar
och. en hel massa.Y andra rofdjur. Jag har många gånger sett döden, men
aldrig känt ett ögonblicks fruktan". Och så fortsätter han med samma
svindlande fantasi sina berättelser under det auditoriet andlös lyssnar till
hvarje minsta ord. Det är midnatt när Vår Vän Tartarin går hem. Gatan
ligger alldeles öde. En -man med misstänkt utseende närmar sig honom
och gripen af en fruktansvärd förskräckelse Vänder sig Tartarin om med
en revolver i hvardera handen. Främlingen närmar sig artigt och ber att
få låna I litet eld till sin cigarett. Uff, ändtligen är han hemma. Han
lägger sig ned och insomnar men drömmer en hemsk dröm om att han är
anfallen af en stor råtta och att han drar det kortaste strået i denna
ojämna strid, hans fästmö med förakt lämnar honom. Lyckligtvis var det
bara en dröm och när Vår Tartarin åter Vaknar finner han sig i besittning
af ååväl ära som fästmö.

3 Från Moluokorna.

Intressanta naturseenerier.

Inga sinnesrörelser.

Heidi ösa skrattsalvor. x

Bilder från Konung Leopolds
begraining.
laiieiihehamlling och massage.

Mycket komisk och skrattretande.

Tartarin junior.

.01

 

Balett under anförande af herr Blochine, artist vid Moskwas
kejserliga teater. Dekorationer från Kogine.
Kostymer från Michaleff.

Detta stycke visar oss en tragisk episod från den tid då .Ryssland
behärskades af Tartarer. I en liten koja lefver en familj sitt lyckliga och
lugna lif. Den består af två åldringar, makarna Treppoff och deras barn
Ivan och Vera. Ivan och hans fader äro på väg till grannstaden, då de
öfverfallas af en hop tartarer. De bli efter en kort strid tillfångatagna.
Futsten låter lägga fram koranen för de nykomna och uppmanar dem att
afsvärja sin tro. Men Ivan Vägrar envist och kastar muhamedanernas
heliga bok till marken. Blek af vrede fattar kanen sin dolk och dödar
den oförvägne, och den darrande fadern föres som fånge bort till lägret.
Under tiden vänta kvinnorna där hemma med Växande oro på de sinas
återkomst . . . . ändtligen öppnas dörren och den gamle, blek som döden.7
träder med Vacklande steg in och omtalat med bruten stämma den för-
farliga olyckan. I detsamma anlända emellertid tartarerna, som hafva
förföljt tlyktingen och omringat hyddan. Vera kastar sig på knä för de
grymma fienderna och ber om nåd och dessa, som lägga märke till den-
nes skönhet, öfvergifva sina hämndplaner mot den gamle Trepoff och
bortföra i stället den unga kvinnan. Gubben, som själf är vanmäktig att
upptaga striden mot sina vilda fiender, skyndar att bedja om hjälp hos
sina förtryckta landsmäns tappre försvarare Dimitri Donskoj, och medan
Vera i Tai-tarernas läger med förtvitlad energi kämpar :för sin dygd, taga
sakerna plötsligt en oväntad förändring. Dimitri anfaller i spetsen för en
utvald skara lägret, skingra tartarerna som agnar för vinden och tillfånga-
tar kanen själf. Vera, som sålunda återgifvits åt de sina, tackar med rörelse
sin befriare och sålunda slutar denna spännande och liffulla skildring från
en förgången tid. "

 

 

G- O Ekblad M Cio, Västervik.

min
KN?

rflà

 

fläx
Nå

Information

Title:
Pathé
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain