#2390: Pathé

é I. gifver å Västerviks Teater

.Torsdagen den 6 (Trettondagen) kl. 6 ooh 8 e. m., Fredagen den 7 ooh Lördagen den 8
kl. 8,15 e. m. samt Söndagen den 9 Jan. kl. 6 och 8 e. m.

i llun inlressanla liimsllllninlar md lim llmuram:

l. Sjömannens hund. 6. Billicken.

Mycket spännande bild.

Mycket intressant.

m... ha emma  

i 2. Den sluge poliskonstapen.  v
 7. Kärlekens sång.

I d f o Dramatiserad verklighetsskildring, utförd af framstående
Skådespelare.
3.   r  I, Förlofningen. - Plikten kallar. Ajskedet. - En frukt-

ansvärd katastrof". - Dåliga underrättelser. - Vansinnet.

- Den ende öfverlefvande. - Återkomsten. - Sångens I
makt.

Denna bild är mycket sevärd och intressant.

4. Pa as smekmånad. . .. , ..
 8. Fralsnlngsarmens 50-ars

5. Lilvet på landet eller jubileum-

General Boot talar för 200,000 personer.

O n Hyllnlng med musik och flaggor från olflka- länder.
Pa besok hos onkel.

Kemisk.

Musik af Kapellet Nonan.

"f.;liif" Entré: Salongen 50 öre. Läktaren 35 öre, Barn 25 öre. 
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt-kl. 7 e. m.
Bilietter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. . Obs-l till 6- eller 8-föreställningen

Vördsamt

Biografen Pathé.

 

 

 

 

Västervik 1910. c. O. Ekblaaai 0:0..

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain