#2389: Pathé

gifver å Västerviks Teater

lnlani l. Zl url llrlnn l. 22 ll. 6,15 i. m., snl Siinlnn l.. Zl ln. ll. 2, l url ll r. m.
llirilnn llnsllllninnr nl ell lill lrnram:

l. Den lille rojalisten. 4. Bayerska högländerna.

Episod från kriget mellan rojalister och republikaner 1793.

2. Tant Lenas visit. I 5- Hlorlal" l det fria-

3. Svenska Vattenfall. 6. Grat icke mitt barn.

Vackra naturscenerier.  fl! bilder.

Gästuppträdande af

 

 

 

 

 

 

 

jonn Svensson,

Svensk Öpera-, Konseri- 0011 Vllssängnne.

"2.

Tenor-Baryfon. S for Succàs. .

Pressuttalanden:

Dannebrog, Köpenhamn: aMed maanedens midte har Direktör
Ulrich Andersen faaet et Par nye Numre paa sit Program, et Par
virkelig förste Klasses Numre, som han nok Vil faa förnöjelse af.

Der er först en svensk Tenor John Svendsen, som synger de al- I

mindelige Koncertsal-Repertiure med stor Rutine og Dygtighet.U

Smålands Folkblad. Jönköping: uUnder de tre pingstdagarne har
i parken upptradt operasångaren John Svensson. Han visade sig äga
goda röstresurser och hans repertoar var äfven utsökt Vald. Styrelsen
bör ha tack för att den engagerat just en sådan framstående sångare.

Blekinge Folkblad, Karlskrona: uI trädgården uppträdde i lör-
dags och söndags afton konsertsångaren John Svensson.

Herr Svensson har en vacker valdiciplinerad röst och ett behag-
ligt satt att föredraga. Hans sång skattades också högt af den talrika
publiken som gaf sitt bifall luft i starka applåder.

Blekinge Läns Tidning, Karlskrona: uÅ Scalabiografen, där den
framstående operasångaren ]. Svensson, uppträder och underhåller, är
publiken icke mindre belåten.u

Fin Repertoire. Elegant Uppträdande.
Obsl Föreställningen Söndag midd. kl. 2 glfves till förmån för hr Ernst Jansson,

som för någon tid sedan genom-olyckshändelse fick sin ena hand afsågad.

Musik ef Kepellet Nonen. i

Entré: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.

Bilietter sälias från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.
Bilietter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. Obs-l till 6- eller 8-föreställninefen
" Vördsamt

Biografen ?alhé.

Reperto

Si

 

-apuepgagddn gueialg

    

 

john Svensson.

 

 

 

 

västervik 1910. C. o. Ekbiad sz cb.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain