#2381: Biograf Continental

w

 

 

n-j-n ...- n A M ...- h L-n-n-n-

o:--...-...a=o-w o:

 

i 088.! Nytt program Måndagar och Torsdagar.

kI..,-?,..äu.a-

ForeslàYImhgar:

 

 

 

5- ...Emo-o:

llllll [llllllllllll

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

Program Torsdag 25 till ooh med Söndag 28 Aug.

m 

Mnslk- - Första afdelningen. - Musik.

Svensk nyhet!

Mill inulärian lllsinuhnru-hlsinuir.

En intressant färd en vacker och härlig sommardag.

Det misstänkta. hårstrået.

Dräplig fars frän hemmets och kökets miljö. "

Musik. h Andra utdelningen. - Musik.

från owlnnill millinnir.

Ny spännande äfventyrsskildring frän Vilda Västern, hvari man får bevittna de djärfvaste och mest
häpnadsväckande prestationer på llästryggen.

Bud Noble är förman för Circle wa ranch, en af de ttersta farmarna i Circle Cit , Idaho, och vår
första bild visar oss Bud tillika med en del cowbo s, infängan, e ochhindande Vvilda 4enar pP .prärienn 1394-.4 .är
lördags .afton och BudP tager gossärne medicintill ircle City för "att roa dem. Hvad vi nu fä se, sätter våra
nerver i spänning, den ena djärfva bragden aflöser den andra, tills att Bud sätter kronan på verket genom att
med blotta händerna infänga en vild tjur. Endast tre män ha öfverlefvat ett sådant konststycke. denna scen
öfvergår allt hvad vi förut sett i lefvande bilder. Något senare se vi Bud få. ett telegram, som underrättar ho-
nom om, att hans farbror är död och efterlämnat flera millioner. Bud är enda arfvingenfochlefterzenllglad fäst
reser han till Newyork för att lefva såsom miljonär.

Ett år senare: Bud har sin. klubb, som han flitigt besöker; på teatern är han ofta, och i sin unga fru
är han kär upp öfver öronen. Men det är något som fattas, det forna vilda lifvet, den friska luften å prärien,
se där hvad han saknar. En dag då. han betraktar en talla, föreställande honom själf tämjande vida hästar,
uyipstår plötsligt begäret efter de forna vännerna; gifvande efter för en förryckt idé, afsänder han följande
te e ram:

g Col. Dalton, Förman för Circle aDa ranch, Circle City, Idaho.
ett extratåg, kom med hästarna och de Vilda.,gossarne. Här behöfs lif.

Fem dagar senare komma de. Bud och hans fru möta dem i auto. Nu börjar ett vi dt lif. Bud har
blifvit som förryckt. Han och hans cowboys ställa till det ena up1 tåget efter det andra. Till slut förihan dem
en dag till teatern. för att se ett melodrama l-tBer-lsha, syilickauu. (Iossarne taga för allvar hvad de se å scenen.
och snart hvina kulorna omkring styckets bof. Bud har all möda. att styra dem. Bud tager denåut på en
lusttur med ångjakten, men det visar sig att de äro dåliga sjömän och han måste vända om. Då Colonell har
råkat i gräl med en svart kock samt ne skjutit honom, och polisen söker det vilda bandet, vill Buds fru resa
sin väg, men Bud sänder sina cowboys till sitt land igen, vänder den förledande taflan om och säger: uDet är
slut nu, och de skola aldrig komma igen.

Socitétslifvet dödar mig. Jag sänder Er
Kom och hjälp det upgrgwlåud.

Musik. Tredje afdelningen. - Musik.

PAeoDEN-RANeooN.

- (Öster-ländsk lokalmålning i färger af Pathé Frerés).

Rangoons norra kantoneringskvarter omsluta denrryktbara LLStora Pagodenu, som enligt sägnen uipför-
des är 585 före vår tidräkning och som i 18zde århundradet restaurerades af Alompra. Den är helgad ät liste-
ernas mäktige gud Dagen. Inne i templen anropa birmanska kvinnor, som i sina händer hålla en symbolisk
blomma, helgedomens afgudabilder med sina nephritögon, och tiggarna därinne i afguclahuset föra våra tankar
till en Levy Dhurmers otamt realistiska tailor.

X Starke Lehmann

v eller

Kampen om en matta.

Upptäg och spektakel i en mängd tokroliga omgångar.

 

 

xJ--I

 

 

" Hvar-dagar lol. 7, 8 och 9 e. m. Söndagar hl. 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 9 e. m.
OBS I Kl. 2, 3 och 4 pd Söndagar Blllighetsmatiné.

 

Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. dga barn och slcolwngdom tillträde
för endast 10 öre.P Efter lol. 8 pd Söndagar äro biljetttpriserna lilca får

barn som. för äldre.

BILJETTPRISEB: För äldre: Lista plats 35 äre, mall-a plats 25 öre.
Barn under 12 år: heta ,, 25 ,, 2:41ra ,, 15 ,,
Till billlghetsmatlnén 20 öre för äldre, 10 öre lör barn.

Öppet for biljettköp hvarje dag en timma före första Föreställningen och pågår sedan
oafbrutet under föreställningen-ne.

7-9 g q PROGRAM 5 öar. q q-
=W=

 

 

 

 

 

 

svamer igm. c. o. Ekblad a cm.

.A

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain