#2374: Biograf Continental

I Västervik V
(Is-.7.1. Enanders förra lokal.)

 

.i xx"lafllgram lfilr"M-åmlagen vxdon "19 .t. . o. i m. Söndagen ilenii25 Sagt.

I Musik) F Första fildelningen. [- Musik.I

 

 
 

s - Site  ; :BP Största succàsuttmmer.
. " -Cirillsationensi obesegrade tionde. f. é

 

. I Ä

Qi
s
få
"ti
s
"Ii
s
Q 
:i
"ti
.ti
.ti
Qi

i  Upprörd .i Köpenhamn- 287 u. i Malma os gånger för fulla hus.

 

 

 
 

 

 

i .Handlingen ärfförlagd till Stozkholm och London; "
få l.IV Ldet enkla men ordentliga hemmet. - 21. Striden på landsvägenf - J;
.if 2. En lockande annons , i . 22. Tillbaka till fångenskapen.
få 3. På Hotel Royal i Stockholm. 23. Annas far på kontoret för Föreningen ai
få 4. Kontraktet underskrifves. Lden hvita slafhandelns bekämpande.
få I, 5. Afresan från Stockholm. 24. Agenterna rådslå. I
6. IV London. I . . I, . 25. Scotland Yard får meddelande från Stock-V
" 7. Ensam och hjälplös. holrn, I i
8. Föräldrarna bli oroliga öfver att inte höra 26. Georg öfvertalar privatdetektiven till ett si-y
ts 1 något irån Anna. I staV försök. i i
 9. Georg vinner i lotteriet och reser för att. 27. vPå. Scotland Yard.
" uppsöka Anna.. I I , 28. Polisen gör förberedande undersökningar. I
i 10. I Hyde Park!! V v 1 29. Undersökningar i det mystiska huset. I W
ll. Hos privatdetektiven. i 30. Anna iöres ornbord- å Hodångaren.
 12. En resultatlös efterforskning. " i 31. Polisen får ett viktigt meddelande.
. 13. Georg igenkélnner slafagenten. v 32. Åter på spår. I
14. På spåret. i , 33. En strid på öppen sjö. -
7- k V15. En afton .i det mystiskahuset. 34. Slaihandlarne öfverrurnplas och infångas.
X 16. Mötet Vmed Anna. 35. Beirielsen. Anna i Georgs armar.
17. Flykten. 1 36. Scotland Yardsgoda fångst föres bort "
18. Flykten upptäekes. 37. Aiskedet med detektiven. i i
N. 119. Kapplöpning mellanvCab ochl automobil. 38. På väg till1 Stockholm.
 20. Upphunna. .- i 39. Åter i hemmet hos sina kära.

q 0808.! 7 IBilden är 800 lång: och upplagor största delen; af pro-
V " w P, grammet, den Vlängsta"som nånsin visats lå.1 biograiduk.

 upptagerttre. qidelningar.) .i .. -

-fäwssssssssswwsssssssssssissssrsssssssssfsssssisssss

  
   
 
   
    
  
  
  
 
 

to.

WWW-W i

.A
.- -s :jaget-.wmvs i

 

 

  
 

A:ISyrran-orligen, vacker och, ointressant bild.

l. l Borgholm, Ölands enda stad. 2. Slottet och borgruinerna. 3, Solliden, drottning Victorias
vackra sommarvilla. 4. 1. Kapelluddens fyr. 5. Typiska bondgårdar och vaderkvarnarf 6. ulandstöser.

" Mycket rolig och komisk,

  

 

 

  

 

o.. n o i . v V i v. 4 -h I ..  3 5,0 6 
[nu] 01-..V Hvar-dagar kl. 7 och. 8,30 e. m. Sön o. Halgdagar 7,; , , , ,
:Polens-ta] g I 9 0- m- OBS--r Kl. 2 och 3,30 på Söndagar Blllflghetsmatiné.. I . i
I H .I Onsdagaw och Fredagar .ch , 7 e. fm. äga barn och slopåungtllommillträde  q
 :v J

 

för endast 10 öré. Efter kr. 7,80 på sön- och. Häzgdagar äro awempwz-
serna ltlca för-Damn som för äldre.

BILJETIPBIQEB: For äldre; mm ålar: 35 matsal-alpine så om  i i
Barn under .12 år: lzsta ,,. v:15 ,, 2:11ra i, 15 ,,
Tin bnligiiessmasmen 20 öre mental-g, innanför bam.

  
  
  
    
  

i Öppet förbiljettköp hvarje dag en timma före Vför-sta föreställningen och pågå sedan f
I oafbrutet under Aföreslas!.lxifhrlgm-ne. i 

 

PROGRAM ÖREZQ.. .
Y ln-trsssantasteprogram som någonsin visats. . i 
tills! För att "alla skola få se detta program kommer det att visa-still

i i V " ooh-mad- Söndagsn. den 25-;.Sept -K I

f Köp biljetter ir god tid- :Utsàlda hus"

 

västervik 1910. c..o. Ekblad & cm.

.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain