#2366: Biograf Continental

Sw

 

lund [unlintmal 1
I

n=n

 

 

 

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

, Program för Måndagen den 10xt. o. m. Onsdagen den 12 Okt. å
w- PRooRAM= uf=--. é I

 

 

4-

Musik- e Första afdelningen. - Musik.I

Genom svenska bygder:

En resa genom. Blekinge.

Några förtjusande vackra motiv från" "Sveriges trädgård", upptagande: 1. Mörrum. 2. Karlshamn.
3. Wagga saltsjöbad. 4. Typiskt Blekingslandskap. ö. Gamla Blekingestugan. 6. I-Ialda urfabrik. 7. Gunnö
stenhuggeri. f

Den nye generalen eller Kläderna göra ej mannen.

Generalen skall mottaga en diplomatisk beskickning och ger sin kalfaktor Kalle order att lagga fram
par-aduniformen samt ordnarna. Detta gör Kalle också, men faller för frestelsen att själf iklada sig grann-
låten, med resultat som han näppeligen väntat sig.

Sårdeles ro ligt.

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

g En försmådd kvinnas hämnd.

[-Iämndbegäret hör till de känslor, som rotar sig djupast i manniskohjartat. i
Herr Marco förälskar sig i den betagande Mary med förbigående af Louise, hans första kär-
i i"

 

lek. Louise märker, att hon är mindre afgudad än förr, och spejar snart ut orsaken. En Vacker
dag får hon se sin forne beundrares bröllopsiölje tåga ut genom kyrkporten, men därmed är också
hennes tålmodighet satt på för hårdt prof. Hämnd åt den otrognel

Under förkladnad lyckas Louise för-gifta Marys far samt rikta misstankarna mot det unga
paret. Men en oväntad händelse räddar de oskyldiga i den farliga situationen. En plötslig olycks-
händelse lag-ger Louise på dödsbädden, där hon i sista stund allägger bekännelse för sitt brott.
Underrättelsen härom kommer som en raddande angel till de nygifta.

 

ÅIVIOSKWA.

Vackra motiv ooh folklilsbilder från Rysslands forna lmfoudstad. ,

 

 

Musik. - Tredje aftlelningen. - Musik.

imeriltas upptäckt

L m Mt af Christopher Columbus.

Hufvudrollerna spelas af:
Christopher Columbus - Herr Albert Combes vid F olie Dramatique.
Ferdinand V, konung af Spanien - Herr Georg Le grand vid Nationalteatern.

l. I Genna 1485, Christopher Columbus meddelar sina kamrater att Ostindien kan ernås
sjöledes på den västra sidan. 2. Misskänd af sina medborgare drager Columbus till Spanien
där Ferdinand V har lofvat honom hjälp. 3. Efter en mödosam resa uppnår Columbus Anda-
lusien. 4. I Granadas slottspark. Drottning Isabellas möte med Columbus. Planer för den
förestående resan uppgöras af Columbus tillika med konungaparet. 6. Columbus utnämnes
till Vice konung och amiral öfver de land han upptäcker. 7. Flottan afseglar fredagen den 3
Augusti 1492. 8. Hoppet sviktar. Myteri utbryter bland matroserna. 94 Land! Land! 10.
Columbus tager det nya landet i. besittning. ll. Indianerna angripa de hvita. 12. Columbus
begagnat sig af sin kännedom om en förestående solförmörkelse för att injaga skräck och
fruktan hos Indianerna. 13. År 1500 anklagar de hemvandande matroserna Columbus för
grymhet mot de infödda. Den afundsamme ministern Bobadilla utverkar Columbus hamtande
1 från Amerika. .14. Likt en brottsling, slagen i bojor, föres den store upptäckaren till Spanien.
15. Columbus i sitt mångårig .fängelse 16. Den olycklige upptackaren ser genom fängelse-
; fönstret Amerng  17-! forrilllånliaI-nig isiönllofdrfmistopherllöf

bus sista stunder, ser han " n interälih dernestaöen Genua restes atyntittlfhans:ninax

 

 

Slagnummer.

  
 
 

  

 
 
 

 

 

 

...nonstopupp...o.".no,po.oo.oo,oo.o
0.?.1600-6of..o.oc.oo.u.bo.oc.oo.oc.b

 

 

 

 

Musik. - Fjärde, afdelningen. - Musik.

0 k l "I V il:
ll 8 ll Ifall mer 3.

Onkeln meddelar i bref, att han kommer hem stenrik. Stora valkomstanordningar göras för hans
mottagande. En luffare, som knackar på, tror man i hastigheten vara den väntade gästen, och en. rad för-
vecklingar följer. Till slut kommer den riktige mr Durand från Cincinati, som först klår upp sin falske
namne och sedan kastar honom på dörren efter alla konstens regler.

M writert 1

N

 

 

 

IA

ingar. Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. (i, 7,30 ooh 9 e. m. Sön- och

 

Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS..I Kl, 2 ooh 3,30 på Sön-

 

 

  

dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar lol. 7 e. m. äga barn
och sleolungdom tillträde för endast 10 övre. Efter kl. 73301212 Sön- och
Hdlgdagar äro biljetttpriserna lilaa för barn somÅ för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:111-:1 plats 25 öre.
-Baru under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till blllighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 

Öppet lör biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågå sedan
oafbrutet under föreställningarna

9=01PROGRAM sons. q i. 1
=ilb=

Obs! Nytt program Måndagar och Torsdagar.

 

 

é

 

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m.

Försumma ej att få se detta vackra program.

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad 8: C:o.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain