#2365: Biograf Continental

9.: v;--.A.um-U:"-"":j 1 i

4, . A i
, amwmmwmmq.. .,-
.Åh-...g 1 .

:FJMQWM. i v

 1- mmywhnägg :WA

Ä hun-.muggmwdo-WMU v

g.-
Nk-...F SJ

,m-EA-r A -

. 1 "; g
i - ÅT- 4 - - V A
-m U A A V1 V4

..-

Amuwa-A-kk A -

mmÅ-n-...rm-ABH. - . ., ..

- . :i 3- A. .z Ar" i., I Å i w A- I .A
av..- a a- ...m-"NAA e..- v w- - Å A y. .I h " , .H ,.. A4 LK. 4 A... w - "
w ...Nmunvumlm .mm Å. A h y , H 1 Å v, i. v, .- i A- -f
. k , x. i , A j 4

.1.

"13 Hy 

MLA-X:

 

 

Efter 1bmnbumrd
1ta. d I

MI?

  

q Eöfähtafätaternas nyaste 
.lå-ng. 1- Under .gångwofvan vattenyta

Filmen år1 enastående; u

der -iwjfningawny 1 k

 

 

 

i -afundsamt Anull-1"hill-lVfghzet, där ilgngkgajf-H
.ut ganon porten för :gt-4,:1 bege sig till fästmannens, bam

. Å , Y!Spam"nämde?irlrafnclif:41 i . 
Den fasta,11 -tokrpiiielmnh Märta, och hennes mm1  V"för
Så kommer ,1wleh60l!xW" d

 

ögonblick. Märta1 bilitfrmäia.11k den rap

.en

den älskadé dottern skördasfu

1.: W afbete.

 

S

 

 

 

 

Tio år, sem1
fika-Emyr i 1 , W 1 e
Atill hustru:

O 4
bor "fly-c 

- Men i. denY tmftiga,wkojan---B; kl; i ; 1 ,
ba. hänseendth

Konuasten ånualhliaft;1 mig)

dömts. -1 I 

gare styckb hm-Å ma 1 i

IHm"i?i-orlwyewjrkqxvm1 710611: b
., IWifi:Pwåjiwamf 1.: 2,;:1

i?

1e, k

4 fx I. Å .2, 1
dam? Btllighetsmqtfm OmId-aqdfr Eremar M. i 7,). W
Wuvåägch "fi-9,. I y H 1 .

WWWf v- än!!! w  :ktåiZwL-W
"Hdlqplmw 4de wimmmw m jmf-.ppm .wm- -fäf main, , V
W - H www-f 1 yr .  f , w I! x :1 4 v

WR

1ÄWanrwrngswngf-gmTämle , ,
1 " j under-12 år: lzstfl

I .1322:5-1 öre..
1 1 . . 1 x ) i ykr: w
 j :villWu limylglhetsmgupéwmfgge m mm; m
 y 4- 5 y , i I I 1

 

  

 :parni-

r, f, 1 :mig 2 W i

 

  

ofam "  

y..

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain