#2348: Biograf Continental

memnn:n=n-;An

B

  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
  
   
   
  
 
  
  

 

 
 

  
 
  

 

 

 

 

i Vä. s t e rvi k
I...AKS-I. Enanders förr-a iokal.) då

 
 
 

 

 

 

 

Program för ansdanen den 2?tunn3:3, Söndagen nen Okt..

teensanaimlell faim-serie- öfver de .två stormakter-nas senaste-initiera ilnöstmanövem

Genom ett alldeles nytt system framvisas deff-ariska och tyska krigsöfningarne samtidigt.

 

Franskt och tyskt .infanteri och kavnlleri. -- FrarnätlI - Utländska sändebud. --- Kulsprutor. -- An-
fall, franskt och tyskt. - Franskt kavalleri, tyskt infanteri. e- Det tyska infanteriet rycker fram. Q Hvila.
- Station för trådlös telegrafering. - Krigsministern, General Michel, chef för manövern. -WSkiliedomstoL

Aeroplanen i. krig-stiänst.

 

 

Intressanta militär-bilder.

 

 

 

 

Y Hte " "f" b"tt l"
- ins a. ar o ör en rg. f-
. i annan en yi-hnimemu.hitta på. I t i j , .1 , , , I
Augusta tål inga band på. sin friheroch llerinettfobjevakadt;ögonblickifrån sin guvernant. Denne
söker upphinna flyktingen och drages af denna anledning in i en hel-:del lö11iga situationer, tack varefAugupstas
anlag för okynne. Bland annat staller hon till stor villervalla i.. ett menageri, där hon söker öfvervara en
föreställning, utan att på vanligt sätt begagna sig af den tillåtna ingången. Augusta tyckes, trots en del

obehag, finna nöje i den "vilda" omgifningen och vi finna henne till sist som en käck djurtämiare.
D g i 
vacker nen ninmlmmenmmausk bild.

F i E L D V b

Storan-"nade uppvisningar. .,

Musik. - Andra nfdelningen. -f

  

   

I!

 

IV det föliande fa vi se, hvilket utmärkt resultat fågeldressyren kan lämna och äro Vi säkra om att
både stora och små komma att få utomordentligt roligt åt de ko-nststycken, som luftens innevånare här prestera.

t

Musik. Tredje afdelningen.

 

4 "linnet-ik.

 
   
  
     
   
  
  
  
  
  
  
  
    
     
  

 

   
 

Säsongens finaste nyhet.

Kolorerad!

Express från Paris.

Konstiilm! I

 

     

Historiskt drama fran : det gamla Rem
efter" Pliuius dl är, iscensatt: af [ih-irl Zecce "dh Åndréani.
Öfvewlä-igset spelmän at" artister- fràu Colnellie Fralfgaine.

Hr Ravert . . . . MANUS- i , ,. ,.
Fru Madeline Hoch MESSALINA.
Fru Celiat . THYSLA.

Messalina, romersk kejsarinna, en skön och förförisk"kvinna,"ibilefflmvid"1154: arsI ålderförmäld
med Claudius, som två år senare, år 41, blef käisare. Hon behärskade sin stage man och styrde
i förening med sin älskare staten. I

Hon var af en lidelsefull natur med en omättlig njutningslystnad. Mannen tiusade hon och 1
han hade ingen aning om hennes utsväfningar. 1

Dramat inledes med att käisarinnan efter återkomsten från cirkus pä aftonen beger sig ut i
staden för att deltaga i folkets i nöjen. Hon blir därvid å en gata utsatt för hopens glåpord och
han, men räddas af den unge filosofen Manus, Thyslas trolofvade. Messalina fattar kärlek till den
stätlige romaren och vill förmå honom att fölia henne, men han vägrar. Förbittrad later hon. kasta
den motspänstige i fängelse, men ett nytt senare försök att vinna honom utfaller lika resultatlöst.

Emellertid ha tribunerna tröttnat på Messalinas tyranni och sedeäslöshet,P och två af hennes
forne älskare, Vibellius och Nar-cissus, den sistnämnde en friigif-v-etriE underrättar Claudius
om. det lif hon för. Thysla uppsöker likaledes käisaren för attåterfnrdraf .anus fiMan beger sig
till Manus cell, och. här öfverraskar man Messalina, som ånyo söker öfvervinna filosofens motstånd.

i - Nu är måttet rågadt. .Den pliktförgätna käisarinnan niasterned sitt lif plikta för sina missgär-
ningar. Hennes död hälsas som en befrielse af det romerska fölkétf14 i

Spännande handling. - Storartall, ltir]fsnurrifgell:jscenesättning. Uf.

.i1

Färgiagni - f Kanel-nn!

  
   
  
  
  
 
  

  

.F ru lAndersson har anställts hos ett herr-skap för att gå husmovdern till handa. Härigenom får hon
tillfälle att omsätta sin respektingifvande styrka i verklighet.

Herrskapet är hemkommet från en resa, och det har kommit ett äkdon med resgodset, diverse kof-
fertar rn. m. Fru. Andersson kommer ut och tar: emot bagaget. ...I ett par kast surrar hon alltsammanstvärs
igenom väggen in i bostaden. . r -i u , i 1 

Dä hon skall till ati bonera rummet, få grannarna undertill besök af henne. l-lon kommer emellertid
tvärs igenom taket ätfölid af en del möbler. .

Hon är en äkta pärla, dä det gäller att göra uppköp. [Kålhufvud hvina i luften, där man ej gör hen-
ne till lags. Akdonen på gatan vräker hon omkull. Till slut måste folket skicka polisen på henne. Men
en konstapel är för lite, han far till vaders. Ett regemente poliser häkta fru Andersson. Men. då hon tyc-
ker sig ha suttit inburad länge nog. går hon löst på dörren, som naturligtvis brytes upp, och så lämnar fru
Andersson fängelset mitt framför näsan på de vakthafvande. I

Dråplig humnnesk. , ;.

 
   
  
 
 
 
 
 
 

Hmwolagarnw, 7 ochÄ 8,30 e. en.. sillä? fb,30..eciz  iSön- och
.Hazgnaynfn M. e, 3,30, 6, 7.309 i Sr.l Firm een-3,30 på sön- 
1. (lagar Belltyhetsmatiné. 7Onsddg .Vi . crfydfifwl; Tenn. finns bam V
och sleolungdmn tillträde för endast IOMÖe-e. Efter- ini. 7130 på Sön- ochI -.

Hälgdayar äro biljetttprösernw löleaifön- som för äldre

Föreställning ar.-

 

 

 

RILJETTPRIS-ER: För äldre: bstawplats 35 öre, 11I!.2,.å:!lylj,1,l..[gill-:ilnn 2-5 öre. .
YBan-n under 12 år: Ester t ,, 25 1,,Å 2:,nlra i .. 15Y ,,
frin mingmrsmanméu 20 öre för erinran) öre för rem..
Öppet för biljettköp hvarje dag en tilnma föne första-iörestälhringem nell pågå. sedan
oaflrrutet under föreställningar-ne.

 

.11

f "Pneonmvi 5 önt.

 

 

 

 

 

 

Olla! Nytt progra åndaaoch Torsdag-ar.

Hvarje Lördag 3 föreställningar in. 6. 7,30 Oeh 9 e. 

 

i. 8.!! Endast nya förstklassiga bilderfnisas.

Västervik 1910. C. O. Ekblad Czo;

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain