#2344: Biograf Continental

x

Köp biljetter i god rid. -

menera i den lumrniga7 solbelysta strandallén.
I staden ter sig för oss i trolsk aftonbelysning. G-lödande sanker sig solen i Vätterns böljor, och i dess sken
Å afteckna sig hamnfyren och Visingsö konturer. Om ett ögonblick klättra vi bland klipporna vid Huskvarna,

 

 

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

Nytt program hvarje onsdag-

Hlafraagar Ia, r 0. 8,30 e. m. sön- 0. helgdagar kr. 2, 3,30, 6,7,30 o. .9 e. m..
Måndagar, Tisdagar och Fredagar lrl. 7 e. m. äga barn och skolangdom
tillträde för endast 10 öre.

a- :eu-PROGRAM;

l. afdelningen. Musik.

F äres 5071121112 gaf .-

 

 

 

 

 

l- Sn Zycho-Brahe-dag.

Skrattretafnole.

2- Vallenjall i Courmaycur.

Härlig naturblld.

ll. afdelningen. Musik.

Llclowner från ein-lansI Médrano i Pasis.

Kemisk bildserie färger från Pathé Fréres.,

Lika mycket akrobater som lustigkurrar framställa har Cirkus Médranos vidtberömda clowner Sina
sensationella konststycken till åskådarnas utomordentliga nöie.

"71: :ffzwzv =)w)81=f"=)w)wl=)=) ; 4,4 4,4 f4r 4) 4) r I r ) r z p " i 4
vgéwwåygygyg:Iz-mama:-wzwåbbdz Väl; bb l? "få bara? EF g E mig? s
l 1 I I
i II" Svenska serier. 4-

4" W lillen mel umuilninar. 

Förtjusanlle vacker natur bild.

Vi böria i Motala, dar Göta Kanal har en af sina vackraste punkter, och lustvandra en stund på
stränderna, for att snart beundrande stå inför den mäktiga Vasaborgen i Vadstena, där vi dessutom pro-
Så går det per automobilv till Grenrla. Den idylliska, trefna

 

dar forsarna brusa och backen ringlar sitt silfverbancl mellan skogskladda höjder. Så göra vi en snabb
visit i holrattens och tandstickornas stad Jönköping och ila till det poetiska Hjo, dar vi rasta Vid den

åter Göta Kanal, som har är nästan lika vacker som vid Motala, och taga därifrån båten öfverFVattern"tillÅ
Medevl, den gamla men aldrig föråldrade halsobrunnen, där vi till sist åka remmalag och deltaga i. den
riksbekanta ugrötlunken".
Så ha vi sett det mesta af Vattersträndernas markligheter och på samma gång gjort en af de trefli-
gaste turistresor i Sverige. V
WW 4 4
g vilggfggmwilépgLäwåyåfikvarstå2222:: (N

  
 

 

    
 

  

rKnnstfllm!

.Historisk konstfllm ur Mose lif.

Utkommer i fyra jatteserier. 1:sta serien:

5- Under Pharaos skräckvälde.

III. afdelningen. Musik.

Konstfilm!

Ett kinematogratiens Amäsltervärk.

L Denna bild återgifver den kända berattelsen om Moses födelse. En egyptisk spåman har

q förutsagt för Pharao att hans valde .skall omstörtas genom ett uppror, ledt af en judisk slafvinnas

son. Ursinnig af förskräckelse gifver Pharao befallning att alla judiska gossebarn skola drankas

och vi se soldater-nas jakt efter de olyckliga, som gripas och kastas i floden. .
Under denna fasans tid ser Mose dagen, och för att radda hans lif sätter hans moderihonom

Har räddas barnet af Pharaos dotter och omfattas

Han bäres in i det kungliga palatset, där

ut i Nilen, liggande i en liten flytande vagga.
med kärlek och ömhet samt upptages som adoptivson.
hans underbara räddning omtalas af prinsessan. Då Pharao får veta att barnet, födt af judiska för-
äldrar, raddats af hans egen dotter, böier han sig för ödet, som är starkare än han, och tillåter
sin dotter att fullborda sitt påbörjade karleksverk.

--
IV. afdelningen. Musik.

6. Kolowmdfm bad.

 

 

Konst-film!

Koustiilm!
I
7.  Storslaget, koloreradt sagospel. I
9 g I Skådespelare: Herr Albert Lambert vid Comedie Francaise.
Enligt sagnen har Pygmalion, Cyperns ryktbara bildhuggare, för att helt kunna ägna sig åt sin konst, allagt ett heligt
löfte att lefva i det strängaste celibat. För att hämmas låter då Venus honom besinningslöst förälska sig i en staty af elfenben,
som sprungit fram under hans egen mejse] och som han kallat Galathea. Gudinnan låter sig emellertid bevakas af den olyckliges

gränslöea sorg och skänker den kalla statyn lifvets gnista, hvarpå Pygmalion firar sitt bröllop med sin älskade. I sitt äktenskap
föddes sonen Paphos, .som grundlade den åt kärleken helgade staden Paphos.

 

 

 

Elegant lokal med centraluppvärmning. Modernaste maskineri. Förstklassig musik.

G oss! Envväl utvaldtpåskpmgram. oss!
ll obs! söndagar kl. 2 Och 3,30 e. m, Baifghersmaané.

I:
I Efter kl. 7,30 på sön-.och hålgdagar äro blliettpriserna lika för barn som för äldre.
cl

BILJETTPBISEB: För äldre: 1:sta platsl35 öre, Många plats 255 m.
Barn under 12 år; lzsta ,, 25 ,, mala-a ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre for äldre, 10 öre för hamn.

 

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före hvarje föreställning.

v PROGRAM 5 ÖRE.

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

inbjudande badanstalten, som är riktigt till sin :fördeli1 diet-granna semmarvadret. ..,.Vid,.Ka1-.lns,lggrg .mötawvi  q x

"Du 1003 i 191119?qu den

 

 

 
  
 
 
 

Långfredagen n. Påskdagen ingen föreställning. Om Lördag en exhafäre-
ställning kl. 5,30. "Annandag påsk 5 föreställningar, matiné kl. 2 o. Sån.

Vis-651? "Te-Ifiva Öfi Ekliàiàlääcdmb.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain