#2331: Excelsior-Biografen

" i PROGRAM
tr. n. m. Torsdagen n. 3 t. n. m. Söndagen d. 6 Febr.

Förevisning hvarje afton kl. 7, 8 och 9 e. m.
Söndag kl. 5, 6, 7, 8 och 9 e. m.
Barnföreställning Lördag kl. 6 e. m. lntr. för barn 10 öre.

Biliettpriser 50 och 35 öre. Barn 25 Öre.

 

 
  
 

.Strömminnsliske iStnckholms skärgård.

1. Utsikter öfver det vackra Harö fiskeläge. 2. Förberedelser tll notdragning: noten nedtages
från sin ställning och båt rn. m. klargöres. 3. På fiskeplatsen. 4. Noten utlägges från båten tvärs
öfver vikens mynning. 5. Hur noten halas in ut efter vikens båda stränder. 6. Strömmingen håfvas
upp ur .den hopdragna noten och tömmes i båten. 7, Fångsten sorteras, räknas, sköljes m. m4 och
slås i transportlädor. 8. En sommarmorgon vid Carl Xllzs torg i Stockholm. Strömmiugslaster anlända
med skärgårdsångarna och afhämtas till försäljning. 9. Fiskarhamnen.

 

 

 

 

2. Endast en dröm.I Dam..

Skiidrande, i ett flertal gripande moment, en sköflad lefnadslycka.

  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  

En gammal färjkarl och hans vackra dotter sköta öfverfarten med färjan i närheten af ett gam-
malt slott. Soldaterna roa sig på marknadsplatsen med tärningspel, sjunga och spela. Endast en af
dem sitter afsides och ser drömmande i fjärran. Plötsligt ljusnar det i hans ansikte, då han ser färj-
karlens dotter komma. Hon hälsar på honom och skämtande och skrattande gå de till hennes gamle
fader, hvilken sitter nere vid stranden. Soldaten tillstär för fadern sin kärlek till dottern och den gamle
mannen gläder sig öfver att få en svärson. Emellertid har den unge slottsherrn redan länge beundrat
den unga flickan och en dag, när han promenerar i trädgården, kommer hon och går därigenom. Han
gär bort till henne och då han tillstår för henne sin kärlek, förklarar hon för honom att hennes hjärta
redan tillhörde en annan. Ledsen går den unge adelsmannen därifrån och kan icke glömma henne,
han grämer sig så att det faller hans mor i ögonen, men då hon frågar, hvad som fattas honom, tiger
han endast.

Krig är förklaradt och de ringa soldaterna måste draga ut i fält. Efter någon tid återvända
krigar-ne och kamraterna meddelade färjkarlen att hanstsvärson fallit i kriget. Han öfverbriugar den
ledsamma underrättelsen til-l sin olyckliga dotter. Den äfven från kriget återvände adelsmannen hör
talas om kvinnans olycka. Han låter en tid förlida men anförtror sig sedan för sin moder, hvilken går
till färjkarlen och inbjuder honom och hans dotter till slottet. Modern gifver sitt samtycke till deras
giftermål och snart se vi flickan som ung siottsfru och färjkarlen som borgfogde. En dag kommer
soldaten, som man trodde vara död tillbaka, och ser till sin förvåning att en annan färjkarl sätter
honom öfver. Han frågar denne hur det förhåller sig och får då veta hvad som tilldragit sig. Full af
längtan skyndar han till slottet och sjunger en visa från förgångna tider. Den unga slottsfrun sitter
under tiden i sitt rum och ser öfver de vida fälten och får då plötsligt höra den återkomnes sång.
Hennes hjärta hotar att sprängas sönder och sakta närmar hon siglfönstret för att se hvem som sjunger,
Men hennes gemål som kommit in i rummet ser nu huru den unga frun kastar en slängkyss tillsång-
aren. Svartsjuk störtar han fram till henne och frågar hvad det l-velyder. Det kommer till duell, hvilken
emellertid blir afbrutenV af slottsfrun. Slottsherrn ser att hon ändå älskar honom fastän, hon stär midt
emot sin förste brudgum, och de båda kämpande männen-skiljas åt försonade. Men i sold-atens bröst
råder nu en tomhet, hans lefnadslycka är förbi och han söker i stridsvimlet sin död för att kunna a
glömma sin sorg.

-emamaeesasvå

  

 

 

 

 

i. n. n. snnnnrn nan n annnn

4 GilSillllllililillillllE

af de populära svenska duet-
tisterna, revyskådespelarne

Bröderna nninu

OBS.! Egen originalrepertoar skrifven af våra förnäm- i
sta revy- och kuplettförfattare.

Torsdag: Antik och modärn. Duolog med sångi
11, akt af Eva. - Personer: Hon, gudinna
på sceneh. Han, snobb i salen.

Fredag: Konsten att vara teaterdirektör. Fars i
1,1., akt af Frans Hodell.

Personer:
Tilliander, teaterdirektör . . .i . . W. Arzjou
Fru Krake, f, d. cafésångerska. . E. Anjou

Lördag: Artilleristen med sin flamma. Humo-
ristiska duetter. Han: Artillerist. Hon: Ko-
kerska.

Söndag: En giftermålsannons med tur. Lustspel
med sång i en akt af Gösta.

 

Personer:
Fritz Knaber, ingenjör . . . . . . . W. Anjozz
Jojakim Hammarnubb, brukspa-
tron . . . . . . . . . . . . . . . . E. Alzqu
julia Zetterström, fröken . . . , .

 

 

mwwrrarrrlarrwa

 

WWW! WWW av WWWIWWWWWWW "r WR

4. Europas statsöfverhufvuden,

käjsare, konungar och Frankrikes president, fotograferade vid fästliga tillfällen.

1. Gustaf V, konung af Sverige. 2. Wilhelm Il, Tysklands käjsare. 3. Falliàres, Frankrikes pre-
sident. 4. Edward Vll, konung af England. 5. Ryska käjsarfamiljen. 6. Alfons Xlll, konung af Spanien.
7. Viktor Emanuel, konung af Italien. 8. Frans josef, käjsare af Osterrike.U 9. Leopold II, den nu af-
lidne konungen af Belgien. 10. Fredrik Vll, konung af Danmark. 11. Hakon Vll, konung af Norge.I

m" En unik bildserie. .m

sKavaljeren med gummiklackarna.

Mycket komisk.

 

 

 

Nytt program Måndagen den 7; Februari.

 

 

   

Kristinehamn 1910. Värmlands Tr., Karl Otto.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain