#2328: Stanley-Biografen

X .
0- 1

PROGRAM

-à-

" Ianllv- in ralln

(Norra Torget)

ll. 0. m. TlllSll. ll. 15 l. 0. m. Söllll. ll. 18 Stlll.

"x

Förevisningar kl. 1, 8 och 9 om. Sönd. 6, 7, 8 o. 9 cm.

Barntörevisningar Onsdagar och Lördagar kl. 7 cm.

 

 

 

 

1 Ny serie:

I Mont Blanc-kedjan.

Härliga naturscenerier.

;. lägen lill nurudisel.

Vacker och tilltalande bild.

l en vindskupa ligger modern döende. Hon kämpar hårt emot, ty, hon1 vet
inte hvad det skall blifva. af hennes två små fattiga barn. Efter det modern
fölI alltid slutit Vsina ögon, öro de små barnen öfvergifnn och irra frysande
och hungrande omkring, tills de uttröttade sjunka. ned1 och insomna. I dröm-
mon uppenbar-ar sig för de .små en ängel, .som visar dem en ledwtråld att följaJ
för att snart få träffa. sin kära mamma. Följande ledtråden ila de- framåt.
Slutligen finna1 de målet, det är paradiseth port. Med hvnrnnidras hjälp ringa
de på portklockzin, och Petrus öppnar och för dem inför madonnan, som väl-
signnxr dem.w och här återfinna de till sin stora glädje sin saknade moder.

 

 

 

Amorsbysten.

Romantiskt skådespel från förra århundradet.

Den sköna Yolande P. bor hos 1sin farfar, som fostrat henne. Ingenting
fattas henne i det förmögna hemmet. En dag får hon som present en marmor-
stntyett, hvilken väcker hennes förtjusning. Samtidigt anhåller en äldre, för-
näni nian om hennes hand, och hon säger på falrfalderns bön ja, ehuru med.
förtvitlan i hjärtat. Senarey se vi henne helmima- i trädgården, gråtande öfver
sitt öde. Den lilla Amorsbysten väcker nu hennes vrede; hon griper den och
kastar den utanför muren.

Tyvärr - eller kanske lyckligtvis - träffar den ganska tunga ystatyetten- en
ung husarofficer, som befinner sig nedanför slottsmuren. Yoland-e hör hans
skrik, skyndar ned. och finner den särade officeren, .som föer in i slottet och
 nödig vård.

Under den tid den unge mannen vårdas af Ylolande förälskar han sig ix
henne. Hans kärlek besvaras och farfadern ger sitt .sam-tycke till deras för-
ening7 medan den gamle förlsmåflde friaren måste "finnay sig i "händelsernas
utveckling".

 

 

 

 

 

4. l (lill Ellllll llfllEllS lllllll.

M." Kinematografi i färger at Pathé Från-os. W

I den exotiskt yppign grönskan af. väldiga träd och prunkande blommor
skymtav några föl-skrämda hinder fram och i den genomskinliga sjön .sinnnn
de heliga sköldpnddorna under det näckrosor .med blad så .stora att len man le-
digt kan taga plats på dem och hvita lotusblomrnor sträcka sina kalkar upp
öfver den spegelblankn ytan. Och som en värdig bakgruan till det hela sle vi
vulkanen Sfmeros höja sin eldspyrutnnide hjiiszsa högt öfver molnen.

V . Slurln min äro lurlitu.

Roligt skämt.

 

 

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Billllllllltlli Läktallll EU lll. Stlllllllll 35 lll. Ball lll till.
Salongens 5 iärsla bänkar 25 öre.

 

lnlug den nluls huurlill biljetten berättigar!

 

Nytt program Måndagar o. Torsdagar.

Vördsamt

A.-B. Stanley.

 

 
 

 

 

 

Kvislinehlunn lilLO. Vän-ml. Boktryckeri, Karl Otto.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain