#2327: Stanley-Biografen

l. 1.

2.

 Q

ace

4.

5.

Förevisningar kl. 7, 8 och 9l cm.

i Gardasiön.

aLago di Garda) är den östligaste af de natursköna italienska alpsjöarne.

 

 

 

PROGRAM

(Norra Torget)

 

Barnförevisningar Onsdagar och Lördagar kl. 7 enl.

 

Vår bild upptager en serie förtjusande idyller från dess stränder.
lP devilda bergstrakterna ses här och där nästan sagoliknande slott

vid manus tittare.

1 - Utmärkt vacker mytologisk scen. .-

 

 

QL :t i! 4å.--ll=l

 

 

 

.. tturinlöitnunt von Brinken
och. spionen.

Spännande äfventyr i flere afdelningar.

 

Ett krigsskepp genomkorsar de afrikanska farvattnen. -- En dag erhåller kap-
tenen ett telegram med underrättelse från hans regering, att svåra förvecklingar
uppstått vid nordafrikanska kusten och man fruktade för de hvitas säkerheti dessa
distrikt. Löjtnant von Brinken, som vid flera tillfällen utmärkt sig som en hjälte
i ordets bästa bemärkelse, får här ett tillfälle att ge prof på sin oförskräckthet.
Kaptenen ger honom nämligen order att gå i land och underhandla med de upp-
roriska. Men krigsskeppet har redan längesedan varsnats af de upproriska morerna.
En samvetslös1 agent och underhandlare från en främmande makt har från första
början upphetsat morerna och förmått dem att resa sig mot regeringen. Han griper
till det fruktansvärda medlet att undervisa araberna. hur man förfärdigar de farliga
dynamitbomberna och sätter dem i förbindelse med ett urverk, så att de explodera
vid en bestämd tidpunkt. Marinlöjtnant von Brinken beger sig emellertid oför-
skräckt rakt till det palats, där de upproriskas furste bodde. Löjtnanth och hans
följeslagare öfverfallas och föras i säkert förvar i furstens palats. En spion tager
på sig följeslagarens kläder och försedd med en dynamitbomb beger han sig ner
till kusten för att låta sig tagas ombord på krigsskeppet. Ombord på krigsskeppet
bedöfvar spionen vakten och placerar oförmärkt bomben på ett lämpligt ställe. De
härpå följande spännande scenerna visa oss, hurusom von Brinken lyckas befria
sig, simmande uppnår skeppet och förhindrar explosionen. En fruktansvärd tve-
kamp mellan löjtnanten och spionen slutar i vattnet till förmån för den förre.
Spionen har snart fått sitt välförtjänta straff. Men den upproriska staden och dess
härskare, som bragt skeppet i sådan fara skola också få sin vedergällning. Staden
bombarderas fruktansvärdt och sättes i brand. Natthimmeln färgas af det eldröda

skenet, och den för några få timmar sedan så vackra staden återspeglas
nu på ett fruktansvärdt sätt af hafvets spegelblanka yta.

 

 

lg

 

Eli [tilll QEilolll lllllllllelllil.

Härliga naturscenerier.

"Den big-samme Lehman.

Mycket rolig bild, visande vår vän Lehman i de fatalaste situationnr.

9 tanltv- in   rattn

ft. 0. m. Mind. [1.19 l. 0. m. illtSti. il. Zl Still.

Sönd. 6, 7, 8 o. 9 em.

...Illa-...i

och det är lätt förklarligt hvarför dessa näjder blifvit ett kärt tillhåll för turister.

.lll

X
En hiältebragd. x

E

täcftEEa-:G

f
f
ut: JLi-rå...an

 

 

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Salnnyens 5 iärsla bänkar 25 äre.

 

Intug den ntuts hvurtill biljetten berättigar!

 

Vördsamt

A.-B. Stanley.

 

 

Kristinehamn 19LO. Värml. Boktryekeri, Karl Otto.

BIHBUHHSHTI Läkiitiiliåll ÖiB. SHIUHUBII 35 UTE. Bitr" il] flit.

Nytt program Måndagar o. Torsdagar.

11

.

J

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain