#2310: Stanley-Biografen

e 3 rf
PROGRAM . V
1

-à-
1

Innlnn- nnnninn

(Non-a Torget) .
ir. 0. qlll. Månd. ll. 31 (lill. i. 0. lll. lillSll. li. Z N00.

Förevisningar kl. 6, 1, 8 och 9 cm. Sönd. 5, 6, 1, 8 o. 9 om.
Barnförcvisningar Onsd. och Lörd. kl. 6 cm. Barn 10 öre.

 

nr.

 

WWW
N Svensk nyhet. fw I

Mulmlnslnint vid nxelösund. I

Intressant bild.

WWW.
2. Pappas spatserhäpp.

Skämtbild.

 

El-àlP-Slr (fr- Emm:-

n n Konstfilm! " Non plus ultra!

li.Itnphtas dotter.

Bibliskt drama, speladt af artister från i ii
Paris främsta scener.

   

 

 

 

 

jephta ............ .. Mr Dorli från Odeonteatern.
Hans dotter . . . . .. Fr. Cerone från Atheneteatern.

 

 
  
  
  
 

 

Jephta, en gilealitfyvar domare VSåsomA öäkta son ut-llsrtöttleshanh-V Ä I i"  
ur familjen vid fadrens död, hvarefter han under några år förde ett oregelbundet
I T förbrytarelif, tills han kallades till israeliternas höfding under ett krig mot Am-

 

moniterna. Före den afgörande drabbningen gjorde han Herren ett löfte att, om
han segrade, offra den första, som vid hans hemkomst trädde honom till mötes
l ur hans hus. jephta segrar, och då han i spetsen för den jublande hären nalkas
sin boning möter honom hans dotter, hans enda barn, i spetsen för en sjungande
i och dansande skara unga flickor.
Hjälten blir förtviflad, men löftet måste fyllas. Den i unga flickan fick en
frist på två. månader, efter hvilken tid hon offrades åt jehovah.
Dramat är öfverlägset iscensatt och utstyrseln är tidstrogen samt af briljant l
verkan. Man tycker sig försatt till det gamla Israels land under den s. k. do-
maretiden, då strider och tvister hörde till ordningen för dagen och då stora
hjältedåd utfördes, stora offer bragtes af och för segendomsfolket).

 

 

 

Konstnärligt kolorerad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. , Aiaccio.

Bilder från Napoleon lzs födelsestad.

Ajaccio är hufvudstad på ön Corsika vid en vik på dess västra kust. Staden, som
skyddas af kringliggande berg, äger cirka 20,000 invånare. Den har sin största märklighet
därigenom, att Napoleon I föddes därstädes den 15 Augusti 1769. Vår bild visar oss den
store käjsarens födelsehus samt hans och hans fyra bröders statyer. Vidare få vi se Na-
poleons älsklingsplats, en idyllisk grotta, gatubilder från Ajaccio samt stadens lifliga hamn
och redd m. m. På grund af sitt varma och milda vinterklimat är staden en beryktad
tillflyktsort för sjuka.

I Intressant och instru ktivt. f,
p . J

å

 

 

 

5. , Förmycket älskad.

Också en kärlekshistoria.

Max Lindeman har inga pengar men stora utgifter. Han står rådlös, men så får han se en
annons, hvari en ung amerikansk millionärska förklarar sig villig att gifta sig med en distinguerad man.
Han uppsöker den rika damen, vinner nåd för hennes ögon och det blir bröllop. Men missens tre
hundar, hvilka hela tiden beredt Max svårigheter, ingripa äfven nu - jaga brudgummen på en flykt,
som blir både långvarig och halsbrytande. Han afstàr slutligen från guldet.

Dråplig, fyndigt arrangerad humoresk.
Q

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

 Billnnnrisnr: Läktaren 50 inn - Snlnnnnn 35 inn.

M Salongens 5 första bänkar 25 öre, W

iliftlg dell llltllS fliiliflili abilieffell befäfiigtlf!

 

 

 

. Nytt program Måndagar o. Tbrsdag-ar.

Värdsamt

A.-B. Stanley.

 

 

-i

 

 

 

Kristinehamn 1910. Värml. Boktryckeri, Karl Otto.H

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain