#2309: Stanley-Biografen

d. kl. 6 e. m.

ingar Onsd. och Lör

OreVlSn

Barni

 Kl. 5, 69 79  9 en m.

Förevisningar Kl. 6, 7. Sioch 9 e. m.

 

 

1

  

ogDIHIEEIIIIIIEIEIIIdlllllnänlnlnno

 

 

 

 

PROGRAM

anti-lin min

(Norra Torget)

fr. u. m. iursu; i. zi i. o. m. sina. i. ao un

Förevisningar kl. 6, 1, 8 och 9 sin.I Sönd. 5, 6, 1,18 o. 9 cm.
Barnlörcvisningar Onsd. och Lörd. kl. 5 cm. Barn lll öre.

Express i dag från Lissabon.

lillllllllllllltllllllllllll

Dessa bilder äro tagna under själfva revolutionsdagarna och
gifva en utmärkt illustration till-tidningarnas dagliga meddelande
om striderna i Lissabon. Sålunda ser man det genomskjutna Kungl.
palatset samt en del större hus, som blifvit totalt sönderskjutna
under bombardemanget.

sin n lagen. Ej au förväxla men ingående.

 

 

 

 

2. En fiende till damm.

Ett offer för en tidningsnotis.

Vär man läser i en tidning, att damm är synnerligen skadligt för hälsan, och han beslutar sig
för att verka för dammets afskaffande. Det blir dock ett bedröfligt resultat af detta hans själftagna
uppdrag, ty aldrig har han väl på sin väg blifvit så grundligt neddammad som nu. Kalk, sand, sopor,
mjöl och kimrök gör honom snart oigenkännlig, och åtskiligt med smörj får han på köpet.

Ingen Kan låta bli att skratta.

6QIIIIIEIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIhlllllllllulho

IIIIIIIIDIIIIDIall!!!IIImlnlllllllI-IIIIIIIIIII 9

1. osA

9

   

l3.
eller
Konstnärskärlek.

Spännande, tragisk lifssaga.

Mimosa, en fager flicka, älskar en ung violinist, som tack vare hennes hän-
gifverihet och tro på hans framtid fortsätter sina studier, trots svårigheter och fattig-
dom. De unga tu svära hvarandra evig kärlek och trohet. i

Så kommer framgången - och olyckan. Den unge konstnären ger sin första
konsert, gör succés och vinner berömmelse. Men han glömmer fästmön, som från
en vrå i salongen bevittnat hans triumf, och åker bort med en förnäpi dam.

Mimosa blir sjuk af sorg. Hennes vänner vakta vid hennes bädd. l feber
ropar hon den otrognes namn. Denne underrättas om Mimosas tillstånd, och gri-
pen af samvetskval skyndar han till hennes hem. Nu bli de äter1 lyckliga, och de
slå sig ned på. en härlig badort i Italien.

Men hennes hälsa är bruten, och en vacker höstdag somnar hon in i den
eviga hvilan under tonerna af den melodi hon älskat mäst.

Dramat är synnerligen lyckligt iscensatt samt speladt af
framstående artister. - Natursköna omgifningar.

onnllllllIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIII

onIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUHIIIDIIIIDEIEIIIIIIIIIIIIUa

9

:Me- i
1 P . ..
4- :Ni-ja seenener Stan Skum.

Statliga vyer från "världens hufvudstad".

 

 

 

qvi!!

Janiculum (en af de sju kullarna). - Szt Peterskyrkan (världens största tämpel) med
omgifningar. à Pincius (en annan af de sju kullarna. M Gatulif. f Parkanläggningar. f
Antika byggnader och konstverk. - Palats och villor. - Samt slutligen: Rom i nattbe-

lysning med Peterskyrkan som medelpunkt.
Förstklassig sevärdhet!

 

 

 

vmwmvg

 

ngmw

51 I Boxningshamp.
t Komisk scen af .Max Linder.

Max åskådar en dag en boxningskamp, och denna ädla idrott väcker hos honom ett så lifligt
intresse, att han beslutar ägna sig åt densamma. Många föriretligheter förskaffar denna passion honom,
men slutligen har han förvärfvat en viss färdighet, och en vacker afton utmanar han sin vän Grekan
på boxningskamp - men pä rullskridskor. Efter 20zde omgången står Max som segrare på valplatsen.
medan äskådarna vrida sig i konvulsioner é så våldsamt ha de ansträngt sina skrattmuskler.

. Våldsamt lustig bild.

.t

 

 

Rätt till ändring af prögrammet förbehålles.

BlIlBiillllSBlI xtilltilltlll 50 lift. Stllllllllilll 35 tilll.

I N Salongcns 5 första bänkar 25 öre. W.

llllllg llBll llllllS lllllllllll billellkll hellllllglll!

 

Nytt program Måndagar o. Torsdagar.

Vöråsamt

A.-B. Stanley.

 

 

Kristinehamn 1910. Väl-ml. Boktryckeri, Karl Otto.

9

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain