#2307: Goodtemplarlokalen

gifves å

 

 

Q

Påsk kl. 7 e. m.

 

   
  

1. Når ja frije te Anna Lek.

2. Gå på dompan m. m:

3 Svampinjonerna.

4. Tre käringar i en backe m. m.
5 Bröllope i Backa.

 PROGRAM:

 

6. Ä du mä på dä? m. m.
7. Doktor Hallidaj.
8. Ströftåg i hembygden m. m. l

9. Når ja blir riksdassman.

10. Dömt fölk m. m.

 

 

IV Å.-

Ur prässens omdöme:

Tidningen Upsala:

2- - Hr Unger, själf värmlänning, har fått många
erkännanden för kompetens att konstnärligt tolka hem-
bygdskaldens verk. Hr U. har därtill stor deklama-
torisk förmåga och förstår att framhäfva pointerna i
bitarna och i föredraget inlägga dramatiskt lif. Hr
Unger är ej alldeles obekant å vår ort, i det han
förut uppträdt inför Upplands artilleriregemente och
medverkade vid Skansens senaste vårfäst.

 

Kristinehamn 1910. Värml. Boktryckeri, Karl Otto.

Karlstadstidningen.

iEn Frödingsafton gafs- här i lördags på h. allm.
läroverket af skådespelaren Otto Unger inför en ej
särdeles stor, men välvillig och förstående publik.

Hr U., som är född Fryksdaling, behärskade natur-
ligtvis dialekten i landsmålsbitarna bättre, än det är
autsocknesx Frödingstolkare gifvet att med bästa vilja
förmå. Innehållet var f. ö. känsligt och själsfullt
framställdt med stor dramatisk kraft.

 

 arlokalen
q Påskafton kl. 8,30 e. m. och Annandag

 . wl f
Y .. . .x

Entré 50 öre l:sta, 25 öre 2zdra plats.

Information

Title:
Goodtemplarlokalen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain