#2305: Excelsior-Biografen

En samling vackra naturbilder. f

 
   
 

 

at

 

    

Konstfilm. Film de Art. Q

Si lllillllliflllll iii till

Storslagen nyhet i färger.

Hufvudrollerna äro utförda af följande bemärkta italienska

P-Hr-le-zijl i

 

 

skådespelare :
Romulus, Roms grundläggare .......... .. Ciro Galvani.
Acron, sabinerfolkets konung ........... .. Carlo Dux.
Tatius, Acrons efterföljare ............... .. Gastone Monaldi.
Ersilia, Acrons gemål ..................... .. Clotilde de Maria.
Tarpeia, citadellvaktens dotter .......... .. Anna Pasquinelli.

Romulus har grundlagt Rom och söker förmå sabinerfolkets kvin-
nor att gifta sig med hans män. Mött med hån, låter han vid en fäst
röfva bort dem. I envig Ifäller så Romulus sabinerkonungen Acron,
hvars maka han röfvat. Dennes efterträdare, Tatius, lyckas genom
Tarpeias förräderi intränga i Rom, då sabinskorna, som fått sina nya
herrar kära, kasta sig mellan de stridande och åvägabringa fred.

 

i
ti
i
i H
H

1. Roms grundläggning. 9. Förräderskan.
2. Budet till sabinerna. 10. Sabinerna vid Roms
3. Romulus gästabud. port.
4. Offret till gudarna. 11. Tarpeias dryck.
5. Sabinskornas bort- 12. På nattlig stråt.
röfvande. 13. Förräderskans lön.
6. Sabinerkonungen utma- 14. Romarnes strid.
nar Romulus. 15. Sabinskorna somfreds-
7. Romulus seger. mäklare.
8. Kvinnornas veklagan.

t

I0E=F=Häalåa

 

h

l

 I kr 2 :: :: ::

Gästuppträdande

af de kända och. uppburna

Duettisterna

t Systrarna Malmström.

Ur deras ofantligt riklhaltiga repertoar framhålles:

Gluntsång. Bellmanssånger. Komiskaduetter. Solosång.

Stiltrogna, eleganta dräkter. Förstklassigt föredrag. Modern reportoar.
Utmärkt röstmateriel.

Systrarna Malmström ha öfverallt där de uppträdt rönt lifligt bifall.

4. Soldat för sin kärleks skull.

MAX LlNDER åter i farten. Genomrolig humoresk.

Den förälskade Max håller på att göra sin kur för kaptenens dotter, då denne
oförväntat återvänder. Då han icke vet hur han skall reda sig ur denna tråkiga
situation tar den unge mannen på sig ordonansens uniform och börjar att arbeta.
Kaptenen skickar honom till kasernen där den unge rekryten gör tusen dumheter,
retar sina öfverordnade och blir så inburad. Trött på militärlifvet tar Max af unl-

 

och det hela slutar i glädje och försoning.

 

 

Nytt program Måndagen den ll April.

 

 

anordnas i Excelsiors stora lokal
nästa lördag den 9 med början efter
sista biografförest. lntr. 25 o. 35 öre.

llÖlBSllllUll

Basarkommitten.

 

Kristinehamn 1910. Värmlands Boktryekeri Karl Otto.

 

rr. u. m. min. i. 2 i. o. m. sin. a. m April.

Förevisning hvarje afton kl. 7, 8 och 9.
Barntiireställninu lärt. lll. i. lntr. [iir nam lll tre.
Biljettpriser 50 och 35 öre.

milda från Gascngne [Frankrikeffll

formen och uppenbarar sig civil - allt blir förklaradt. Kaptenen ursäktar honom -

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain