#2296: KFUM:s hörsal

håller à

é K. F. U., Mzs qhÖrSal I
Torsdagen den 17 Februari kl. 8,15 e.. ml

-Hi-Vyvaq. ,.,.,.. 71- 45

Ettpöpuiärffwföréärag .i 

. öfver ämnet

Karin lvlànselolters och Erik IXlll:s saga

belyst af I .

talrika sàne- och musilmummer samt skiemikonhilder. .7,

Medverkande: frll Signe Geijer,  i

Reserverade platser 50 öre.

       

 

 

 

x .Ofriga 25 öre.
Ä " " Kristinehamn-1910. Värm

Information

Title:
KFUM:s hörsal
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain