#2294: Excelsior-Biografen

".

 

 

. PROGRAM

ll. ll. m. TDlSIlllQBll llell 3- l. 0. lll. Sillllllltltll (an 5 lllllS.

Fllilllllflllllu lllffllilil Illlll Fllllltll] lll. l, ll llllll ll, llllllläg Illlll Silllllilll lll. ll, l, ll llllll ll B. lll.
lillfllllllElllSlllllll lllllllilll lll. li ll. lll. lllllällB- llllI lliill lll llfB.

Biliettpriser 50 och 35 Öre. Barn 25 öre.

AKTUELL NYHET!

I
n 1 1 i
I F .I n
t
. 1. u rst ltos llkfa rd.
g Ut d 1 i
u I omor ent igt intressanta bilder från den å Korea mördade i k f t I " -
g valdigande asiatisk ståt högtidlighållna begrafning Tokio. Japans e urs en ms med Ofver
I

.mmm-.m
.LAAAAAAAJ

m..-
LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ

...YCLEOPATRA

Egyptens drottning.
Storslagen konstfilm i färger.
lscensättningen af F. Zecca och A. Andriani

 

   
 
  
  
 
 

Skådespelare: I
Madeleine Roch vid Comedie Francaise .... ..: ................... .. Cleopatra
Fröken Rianza vid lfOpéra ........ ....... ............. .. Danserskan
Fröken Napierkowska vid liOpéraÅ .................... ........... .. Budbäraren.

Det är år 42 i.. Kr.Å Romaren Marcus Äfntonius, Orientenswbesegrare liotar- att underläy a
ocksa Egypten, dess drottning, den för ksin skönhet ryktbara Cleopatra, bedårar honom l
grad, att han glommer fosterlandO och-maka. Hans med-fältherre, Octavius, förklarar förrädarenikrig
och besegrar Cleopa-tras flotta. Hallre an att falla i segrarens hand afgör Antonius själf sitt öde, och
Cleopatra later en giftig orm stinga sig. - I

  
 
 

 i myr. :vela-V .1-7 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uppträdande al

 Östgötaspelmannen

 mstr ALM; "

Öfver hela Sverige känd
allmogespelman. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stNsKA BILDER!

4. En resa på Öland.

Öland är en intressant ö, icke blott" för sin karaktäristiska natur utan äfven för sina fornminnen.

Efter att hafva passerat de för Oland typiska väderkvarnarna, komma vi till några gamla bondgårdar och
därefter till Kapelluddens fyr, där ruiner efter aCapella Tykavarpa, numera kallad Longöre Kapell, finnes. Sägnen
berättar att kapellet vardt helgadt, åt Szt Birgitta, och att det var här hon steg ombord för sin färd till det heliga
landet. Söder om kapellet finnes ett märkvärdigt 3 meter högt kors, som fordom varit omgifvet af en murroch

antagligen varit ett bönekors.
1 I Borgholm,

Ölands enda stad, är en mycket besökt bad- och hafskuranstalt och är vida känd för sittvackra läge och sin milda luft.
Värnande om den lilla staden reser sig i söder den stolta landborgen och däröfver, vida ut öfver Kalmarsundets
glittrande blå, tronar det vackra slottet, skjutande sina grå murar upp ur gröna löfkuddar, öfverst från klippspetsen.
Strax härintill ligger Drottning Victorias vackra villa och sommarbostad Solliden. I

5. Starke Lehman eller Kampen om en matta.

Upptåg och spektakel i en mängd tokroliga omgångar.

 

Kristinehamn 1910, Värmlands Boktryckeri, Karl Otto

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain