#2292: Excelsior-Biografen

Fl.

 

0.111, Manu. u. 711. r. m. man u. annu

Förevisning hvarje afton kl. 7, 8 och 9.

 

l.

2. Olyckshändelsen.

 

hhclP-äif-aHF-ll-m-H

5.

 
  

Stumpàålfàåå

 

llllllliirlällllllllllu lill. Ill. l. lllll. lill llillll lll lllll.
Biljettpriser 50, 35 och 25 öre.

W!

1. Aktuell nyhet.

Pllllf Bim llUlllSllOlEll.

Öiversvàmningens häriningar.

Denna 8 dagar efter katastrofen tagna bildserie åskåd-
liggör med hemsk tydlighet de till milliarder upp-
skattade härjningar, som öfvergått Paris.

1. Hederslegionens härjade
palats.

2. Vid Solferino-bron.

3. Matroser som räddnings-
manskap.

4. Vattnet pumpas ur rådhuset I

5. l den svårt hemsökta för-
staden Alforville.

6. En väldig halmdöse, som
under sin 4 kilometer
långa färd nedför Seine
vräkte undan allt.

2. Den lellu

Drama.

 

meln.

3. Han igenkänner tonerna från
den gamla orgeln.

Resan till guldlandet.

 

 

 

 
  

I3. Sjungande bilder på svenska:

Gluntens svårmod.

Inspelad af gluntsångarne

 

 

Edberg och. Wennman.

 

  
 
 
   
 
   
  
   
   
  

AAÅAÅÅ

   

. ll 

Baldwin-Zieglerskax plarexpedilionen.

En arktisk expeditions vedermödor. Kinematogra-
graferad af mzr Ant. Fiali, wcommandesx förK
Zieglerska nordpolsexpeditionen.

Expeditionen omfattade 40 man, 50 hästar och 300 hundar. Bil-
den, som visar en hittills icke kinematograferad bild af jordklotet,
är kolossalt intressant och hari hela världen tilldragit sig en be-
rättigad uppmärksamhet.

l. En hjord bestående af 1.200 renar. 2. lnskeppning af" ryska
hundar och hästar. 3. Ombord å expeditionsfartyget Amerika, 4.
Polarcirkeln passeras. 5 l polarhafvet. ö. Skeppet banar sig väg
genom packisen. 7. Skeppet infruset i isen. 8. Aflasining af hästar
och hundar. 9. Hästarna inölvas. Packning af slädarna. 10. Snön
smältes för att skaffa vatten. 11. En valross styckas sönder till föda I "
åt hundarna. 12. På väg öfver isen. 13. I läger efter en snöstorm.
14. Slädar förspända med hästar. 15. Den sista hästen skjutes till
föda åt hundarna. 16. Ett sista försök att nå nordpolen genom att
spänna hundar för slädarna.

ö

lider.

Misstag mal srgllgal

Skämtbild.

 

 

 

Nytt program Torsdagen den 10 Mars.

 

Kristinehamn 1910. Värmlands Boktryckeri Karl Otto.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain