#2283: Excelsior-Biografen

PROGRAM

...å-..

fllltltillr-BIIIU 

fl. 0. m. Mind. ll. 14 l.0.m. 0n8ll.ll.15 febr.

Förevisning hvarje afton kt. 7, 8 och 9.
Birniiirtsiällllillu Titti. Itl. l. llllr. iiir llirll lll litt.

:I
m
C:
= 1

Biljettpriser 50 och 35 öre. Barn 25 öre.

 

 

 

Uddevalla-ångaren "Janes"
strandning

å Tåudden vid Marstrand.

Haveristen pågrundet. Dykare under arbete. Lasten lossas.
Ombord å bärgningsångarna rHaraldv och wVikingc. De stora
pumparna. ajanesv akterdäck.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

2!
u "qfw if. -1 1. .- .. . TV-.U-f-.i-h .fw-r ,, .. iaf-i- .. ., l. .I vävas, v. ., Prev-"F q -I; E:
 lll ll Vall ll l Vil V IF I U lll 

    
  
 
 

 

 
 

Jältejwm. jäfieflflm.

MACBETH.

Tragedi i 5 akter af William Shakespeare.

  
 
 

  
 

Handlingen försiggår i Skottland. Praktfullt iscensatt
och spelad af framståeende skådespelare
från Nationalteatern i Rom.

 
 
  
 

 
  

III-.Å .nt-l. II. I

 
 
 

. Hufvudpersolzerna:

 Duncan, kung af Skottland. Macduff

få:- H Malcolm h f .. Lennux-l skottska höfdingar.
f i . ans soner. ,

r: - Donalbem Ross

 Macbeth kun ens härf.. are Lady Macbeth1

f- H Banquo g Or " Tre häxor.

 
 
  
  
  
  

 
  
 

l:sta akten. Macbeth och Banquo möta tre häxor, hvilka förut-
säga Macbeth, att han skall blifva konung, och Banquo att hans barn
och barnbarn skola blifva konungar. Macbeth berättar för sin hustru
häxans spådom och de rådlägga om att röja kung Duncan ur vägen.
Kung Duncan och hans två söner Malcolm och Donalbein aflägga i
besök på Macbeths slott, Dunsinane. -- Zadra akten. Macbeth är rädd
för att mörda konungen, men hans hustru uppeggar honom och trycker
dolken i handen på honom. - Han mördar konungen och låtsar sedan
som om det vore konungens lifvakt, som hade utfört mordet. - 3:dje
akten. Macbeth krönes till konung. - Macbeth gifver befallning att
Banquo skall mördas, emedan han fruktar, att han skall störta honom
från tronen. - Banquo mördas och Macbeth blir underrättad om hans
död. 4:de akten. Banquos ande visar sig för Macbeth. Macbeth
pinas af samvetskval. - Lady Macbeth genomlefver i sömnen mordet
på kung Duncan. - Häxorna spå Macbeth: aTag dig blott till vara
för Macduff af Fifetw - 5:te akten. Macbeths slott Dunsinane blir
belägradt af Macduff i spetsen för en engelsk här. De skottska höf-
dingarna Lennox och Ross sluta sig till Macduff för att befria landet
från Macbeths tyranniska regering. Af fruktan för häxans spådom flyr
Macbeth från slottet men blir tagen och dödad af Macduff. - Macduff
drager in såsom konung på slottet Dunsinane.

OBSJ På. grund af ilmens längd är bil-

l den uppdelad i tvänne afdelningar. 1

tillhanda .illa .alu ri n. .att-galla! .t 4nl... ...11.5 Mutant.. 

.ha

fair..-.4115AÅXLÅÅÅÄ3ÄÄÅIQ4J1LÄgg... .. .. .i

   
 
 
 

att.. 

   
  
     

-llllv h-x I: w v-A w v4 w v n

 .n i. .a 1.;

  

wilptA-lfljv -ilifi -un-

 

ull). .lin

 

ll!

IWF-friv-
.l A

 

 

ulllllläilllllile lll

   
      
    
 

Illusionisternas konung

 
  

 
 

ff;

(II-fw, 7,! xx

 i:

1"!Å4ÄQ

Ö XX VK y v .v

i r ul mas
X

från Berlin

4.
" 17I
i. 1,,

Illl.

  

I W!
assisterat: af

Fru Elsheth Ernest.

 

 

 

 

4. Kvinnosakslärarinnan.

Komisk.

 

 

 

Nytt program Måndagen den l4 Febr.

 

 

Kristinehamn 1910. Värmlands Boktryckeri Karl Otto.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain