#2276: Excelsior-Biografen

- I"

- x

   

 

Fr. u. m. Torsdagen d. 10 t. u. m. Söndagen (1.13
Gästuppträdande af

IlmusnalsuirluusunlimslErikslm

från Skultuna

förut känd af Kristinehamnspubliken frän uppträ-
dandet å. härvarande teater i Söndags.P I-Ierr låElriksonl
är en af Skandinaviens bästa förmäg-or i säväl teknik
som musikaliskt hänseende. Ing-en musikintresserad
bör försumma detta tillfälle att höra herr Erik-
sons - prestationer pä dragspel, hvilket är en otrolig-

men ändock sann konstnjutning.

 

 

.. .f
f pil-.Wim -

I Kristinehamn 1910, Värmlands Tryckeri, Karl Otto.

)

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain