#2271: Pathé

flex
Slå,

 

 

Västerviks sllnn lnnl-lnltr Pain..

Torsdagen den 24 och Lördagen den 26 kl. 8,15 e. m. samt
Söndagen den 27 Febr. kl. 6 och 8 e. m.

 

 

 

flä-
Qi?

 

 

PROGRAM:
l. Passe-portout-nyckeln.

Herr Brown skall ut på. en klubb-svyck, han beger sig i väg, slår igen
sin med smäck-lås försedda dörr, men finner till sin förfäran att han ej
fått nyckeln med sig. Han söker nu förgäfves på annat sätt komma in i
huset. Han beger sig i väg till sin klubb och sänder därifrån en skrif-
velse till en god vän och nyckelmakare, med begäran att få en s. k. passe-
portout-nyckel för att kunna komma in, och får äfvenledes en dylik.
Emellertid blir det sent innan Brown blir färdig med sin hemgång och dä
gasken varit hög och Brown något vinglig. Olyckligtvis är det hus
Brown bor i försedd med ett flertal lika ingångar och Brown anlitade sin
nyckel, kommer gång på gång af misstag i fel lägenhet och blir denna
hans färd ofantlig händelserik och omväxlande. Till sist finner han dot-k
en hjälpare i nöden som hjälper honom till rätta sä att han kommer i sin
i Vanliga fall lugna säng, men äro hans äfventyr, som vi få se ei ännu
afslutande. Stackars, stackars Brown.

2. iltler från Linköping.
3. Apan Adam nr 2.

Aktnell nyhet! Aktuell nyhet!
4. Bilder från vinterspelen på
Hindås. ...Tri  l 

5. Yllovslons Park.

Mycket intressant.

6. Mexikanska bilder nell nrnk.

7. l.-B. Seneramrs världrhekanta
änsterlatlngånl till Hanne, w

visas ännn en nånn nå fleras begäran.

Utsikt öfver bostäder och ladugärdsbyggnäder. - I betesmarkerna.
- Kreaturens hemkomst till ladugården. - Koi-na hemma hos sig: utfo-
dring, ryktning, tvättmaskiner arbeta. - Dagsgammal kalf. - Mjölkvän-
ner. - Spädkalf med sin ditlaska. - En kalftransport. - Rastjurar.

8. Fort skall det gå!

Pettson  af en rastlös natur, allt går för honom för sakta här i
välden. Men eftersom han är herre öfver dolda makter, tycker han att
litet fortare skall det gå här på jorden, hvarför han nu ett tu tre sätter
lif i allt som han finner för trögt. Följ med den som kan.

9. Sandy.

Spännande verklighetsd-rama från en amerikansk farm..

Farmarens dotter. Sandy, drängen. Skogvaktaren. Den gamla
häXan. Sandys fader gifver sin välsignelse. På. jakt efter fågelbon. Skog-
vaktaren vill skjuta sin rival, men träffar farmaren i stället. Sandy ursin-
nig. Sandys dröm. Rättvisan till slut.

 

 

 

 

 

 

 

 

WH
C. 0 Ek] lnfl -l 0:7- Västervikl

min
Nå

klä
XX!!

 

rflà
Kåt?

Information

Title:
Pathé
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain