#2270: Blanche

AktuellV

 . -.
 I Horndal Nyhet!

Alla måste gå och se det långa 2-timmarsnyhetsprogrammet.

Aktuell

 Vräkningar

gitves som extranummer at

ST HIILM -li I U lf  1 L

 
     

 

 

 

 

1,.
V i

n. .

 -, då

.V hf- v-

.i , n i

V l VÄ
.,, - N

     

   

 

 

 

 

  

Stockholms-Biografen Blanche, som alltid varit välkänd fiir sinalänga nell förstklassiga
föreställningar visar denna gäng en bildserie som alla och enhvar absolut här se. I

x Vräkningarna vid Horndals- Bruk d. 27 0kt. 1909

i 8 stora. afdelningar:

1. Järnvägsstationen. l 5. Plygares soifa som omöjliggjorde vräkningen.
2. Bruket. " I 6. Möblerna bortköras.

3. De 13 till vräkning dömda. familjerna. I 7. Den på. onsdag afton stormade polis-stationen.
4:. Första ofret blef hyttarbetaren E. Plinta. 1 8. Arbetar-bostäderna.

mm, 1:. .L Anna-manar .4. Melin.

 

Värmlands Boktryckeri, Karl Otto. Kristinehamn 1910.

Information

Title:
Blanche
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain