#2268: Excelsior-Biografen

UPPSUEENDEVÄC KANDE
BIOGRAFNYET!

 

 

å Excelsior-Biografen.

I . t Lehars nya operett

linnen nt tuxemhuru.

:tunn tten :petas mt tteues nnerettenttteuter i Berlin.

= Hmm Serien. =
Åltnntt hur intth protest mot bildens unntörumte i Stockholm.

URI] i llllllllim Sf! llOllllläM Mimmi] "GIQWEH [lf LUXRmbllIQ"
hilll Sum Mmm nyligen DÖPIIII llllNÖPllS Dfl USIIUISIBUIEHI i Smilthtllm.

titt enerett ut "Glada änkuns" kompositör.

 

ttlnnml; lluutrntnnte nt nrlistlnret tuntlnln.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain