#2260: Pathé

ll nl la litt l m

  

  lillan lin zi 1 lm liriiiil lin zl il. als

gifverfå Västerviks w Gate? f

 

W" mm" lll lllI lll. ll. i till e; m.  

Stor a.- töt estättntngat mat ettistot- slaget och, (mt peng: am. I.

. f i Expresstnyhetl .
1. Flygande italienskt artilleri "
V i V .. under "öfningf
Y . , innanfmiitilil. sim in sis ai alla.

v Denna bild visa

i ning, förvåning. och häpnad åser man dessa

derK den rasande farten upp och nedför väldiga branter och nästanlfsvind- f 5

lande djup, men det italienska artilleriet, som ätt-.världsbekant för sina utom- 11
ordentligt djärfva öfningar, är hva " x I
trots allt, som gjutna, fast i sadeln. Enl gång sedd är dennaibild någon-y
. ting, som sent glömmes och i spänning öfvergår den-mån drama.
Denna vackra och ätventyrsrika bi herrar

e

, et .1
d bör särskildt tilltala mili-

, 1 1
tät-er, men har .äfven sitt intresse for nhvar annan.

  käfiksäfvemyr.   - 

VV Sniilltille ifiiiilianliama i ileitaljilmninual. I I
Sensationelltll 1 I I Expressnyhet!

 k  ...lilnlllliinll ilisxilll

 den4olmber1910. 

EXp-r-esishyhetl i

 

v I, 1 V Konungltlanuel Ilzdre tager afske-d af sin närmaste

1 "P f " omgifning på. siettet.

 .  vw,- 0,.

é - - i lä vyer-(lande. innehåll.,
 I L P v K-onsertmusik af

s .Guilin-MSM"
 I
Y ENTnt: .salongen

r oss det italienska artilleriets öfningar. Medyspän- "i
i , om sinnesnzätrvamP och dödws- j

A förakt vinnande, vilda och nästan halsbrytande äfventyrliga tätningar. Man "
är hvarje ögonblick beredd på att en iasansiull olycka skall inträffa, un- .. i

qe situation vuxet och soldatenta-k sitta, , f

I: 5-Ä Tjuv-å "NAUKE lit-:hör- 

 Konstiilm! Konstlihn!

n :f 4. Ett Iifsödes afgörande  I

 

 barnet. g 
i iiilalln lina i lera aileillnar af lmel limit. 7

Skådespelare:
MARGARETHA X. . .
Fru MORIN . .

JosETTE MORIN f .I
MoRIN .

 

. Fröken Goldstein.
. ,, Eugenia Nau.
. .Lilla Renee Pre.

. Herr Kalmoss.L

. . Herr Saulien.

PROSPER . . .

I -Väneraf ettwgodt skratt, böra ej tiil-summa att se denna bild.

i Inridning af vilda hästar. . f- Imponerande verklighetsbild.

7.! LONQ w mest bemär-kta q i

lf platser.

Intressant och vacker bild. ;

 

f 8.- lll liiimllail timtal eller tili till lll; e

Kemiskt.

mmm md föfåtklassiga i bilder ät

som a-Ila--bö-raiåse..
kapellet4 NONÅ-N.

so öre, Läktaren öre, .sam 25 öre. W ..
Biljetter säljas från kl; 1-2 samt kl. 7.

IBill-etter gällt andan till den flat:P uch Plats de är" köpta. ohsi till s- ellerB-fföreétäliningen. 

 

i xasiervik 1910. C. O. Ekblad 8: Cco. .

Högaktningsfunt Biografen IPathé.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain