#2258: Pathé

i fru Parsson meddelar förlofningen mellan sin dotter Mignon och herr B.

 

  

"llll llnlli lll-nl

 

 

  

.er - " Ög-:lfveirL å "VäsltervlllrtS.II-Gärdet-I 

. lnlaln lll ll lll lillllll lll llll. lll snl llllnn lll llllll. ll. l lll ll lll? 1

 

k Stora föreställningar

 

1.. W Cewboys-brllden- 

12 afdelmlngar.

.Denna bild är spelad af äkta envvboys.w=.-.W.i-W- i I

Ankomsten. - Cowboys-Joe blir förälskad ilnez. - Cowboys 
plats. - joe kommer till hjälp. l- Mötet. .- Den förrådande halsduken. .-
Inez7 farväl. -l En plan för öfverfall. - .Dådet - Alarm. i- Joeslön.V j f

2. Fabian ordnar gardinstången. -Y

Hemmet VIamwzsmj .

Expressnyhen tFilm rAmeri-cansl

.; lullll lllall l lill ll.

Gripande bild 61:30 afdelziengar. i
l. Herr Hemix1 B. Walkers första kärleksförbindelse. - 2. Herr och I

  

Walker. - 3. Herr HemiX besöker sin förra fästmö och omtalar för hen-
ne sin förestående förlofning. - 4. Förlofningen. - 5. Fröken Mignons
förtjusning som nyförlofvad. - 6. De nyförlofvades-utllykt i automobil, -
7. De ungas lycka. - 8. Herr Walkers förra fästmö förföller dem 1 droska.
- 9. Svartsjuka.. -- 10. Herr Walker sänder tillbaka sin forna fästmös
i bref och minnen. --V ll. Hämnden af hans forna fästmö. - 12. Herr Wal-
ker besöker sin forna fästmö på grund af ett bref som hon tillskrifvitho-
nom. - 13. Upptäckten af hennes fruktansvärda plan. "- 14. Automobil-
färd på lif och. död. - 15.1 Paketen som afsändt af herr Walkers forna
fästmö till hans nuvarande, fröken Mignon. w 16. Spännande färd. - 17.
Automobilen går sönder. - 18. Färden fortsättes öfver .stock och sten..-
l 19; Ett kritiskt ögonblick. - 20. Räddad i sista ögonbllcket. - =

  .En romantisk flicka.

Komiska scener af Manu Linder,

 

 

l

med ett intressani"  ; 

l ochslorslagel program.  é i
w e s. f Amerikanska ,;vfattenlall.

IEn bild Som bör: ses af alla som älskar se verkligt fina naturbilder. i

-2 Vi.VV göralwhär enP trippltillen del af de för sinskönhet mest bekanta i
vattenfallenl och kunna snart förtvissafoss1 om;7 att äfven dessa äga en re-
spektabel storlek-...x iFörst. företaga vin-en liten färd på en litensjö kallad
Undretsfs-lff, hvar-efter vi besökak fallen i följande Vord-dining: l. Vernalsfallen.

 Ålblerimda" vattenfall. q 31;-Y Brida-ls Slät-vattenfall.

   

g  Svenska  ,  

Det i tidningspressen så mycket omsalade.

1.. 1;be arkisinnan Ghislaine. é
1 " Amen-sm :www-all amma t 15 afaqmmgar.

Markisinnan Gislaine drager sig glad- och -skämtsam ui- sin mans armar och gär sin
väg, trots-.ande honom. Hon förföljdes af sin svartsjuke make, men lyckas lura. honom
tack vare-"sin väninna, Béxangére, som utbytet sin klädning mot den flyktiga markis.-
1nnans. I " Y - i i
Ullaer det hon går för att möta. sin älskare i en trädgård, följer den lurade maken
den vackra Bésangere, och håller på. att dö af raseri då han ser henne tala med en elei
gant ung),- man, Som lutar sig kärleksfullt:Y mot henne och tar henne med sig på. elr-santav
mentaltfpzromenad. 4. l f i i f i i p

Den svart-.sjuke mannen? tänker 1. just kasta sig öfver Isin rival, då. den skälmsk-

lGhialajne kommer fram till horiqu med en blommarsom hon H fått utaf sin älskare och med

hvilken hon smeker sin svartsjnke man.

a. Anzasca-dalen.

Storslagna; vackra namrscenerier.

Anzascadalen är en af de vackraste delarne af "Piemonte Cepipornory
relli och Macugnaga fängsla uppmärksamhet både på grund af den för-V
tjusande 1naturen och innevånarnes kostymer och Vanor. 1 "

-Bron och hålvägarne vid Mondelli höra äfven till dalens sevärdheter.

0.-st Hlla bilder som uiscls cl BiogroffPathé. hjqffuq .genomgått Censur.. V1;
I" i = Konsertmusik af kapellet NONAN. i

ENTRE: Salongen 150 öre, Läktaren"35 öre, Barne25iire. 
Biljetter säljas från kl. 11-2 samt kl. 7 e. m.. i

IBiljetter gälla endast till den dag Vneh plats de äro köpta. Obs! till B-ellerBfföreställningen. "

 

17västeer 19.10. c.P o. Ekblad a czo..

Högaklningsfunt Bigriafen " Pathé. Vi

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain