#2256: Pathé

WRX

år;

 

flm
lång

 

 

i .ff-s

 

  " mm slam time-Im iimi

Fredagen den 16 kl. 8,15 e. m , Lördagen den 17 kl. 8,15 e. m.
samt Söndagen den 18 Sept. kl. ö-ocll 8 e. m.

 

XY!!

 

 

PROGRAM:

r

1. Ett besök i Bern.

Intressant och vaelcer natur-bild.

Efter en promenad genom Berns gator, hvarvid vi blifviti tillfälle
beundra förbundsregeringens palats, världspostiöreningens monument samt
Hera andra intressanta bilder från Schweiziska huivudstadens sevärdheter.

Konstfilm! Konstfilm!

2. Dafvete hämnd.

Grtpande drama.

1. Förlofningen. 2. En nedrig föriörerska. 3. Du är bedragen.
4. "Var förbannad.u ö. Haivct hade hämnats den bedragna.

s. Under tropikernas himmel.

Intressant och vacker follrlifsbtld.

4. Svärmor har misstankar.

Hejdlöst komisk och skrattretande.

s. Hennes sjäis frälsning.   i

Greipande bflld far en ung vartetésångerslca-s lill

Expressnyhet! Expressnyhet!
e. D:r Crippen 0. Miss Le Neveis
flykt öfver atlanten.

Stor sensationell bild. Af enastående intresse.

Med andlös spänning har hela den civiliserade världen följt D:r Crippen
och hans väninna Etel le Nevels flykt för - ja, hvad veta Vi - rättvisan.
kanske, menI 1 alla fall, polisen. Med samma uppmärksamhet har man
öfvervakat kampen mellan Crippen och hans fiender, hvilka som sin mäk-
tige medhjälpare hade nutidens stora, ja, kanske allra störste uppfinning,
1den trådlösa telegrafen till hjälp. Det är ett allaredan öfver-vunnet stadium
det, att iörbrytaren är i säkerhet så snart han satt foten pä utvandrare-
skeppets däck, den trådlösa telegraicn är det som här ställer sig -hindrande
i vägen. Osynlig som den är slår den ned öiverallt, på alla de stora utvan-
drarebätare: uAr doktor Crippen ombord". Signalementet det och det!
Och likaså hemlighetsfullt sändes det bekräftande svaret tillbaka.

Den förföljde nutidsmänniskan märker, bokstatligt talat, i själfva den
luft han inandas, sina iiender, och nu börjar en kapplöpning med en start
så spännande som ingen kapplöpningsbana i världen förut kunnat uppvisa,
och vid målet står rättvisan F kanske, hvad veta vi?

Hela världen, som med spänd uppmärksamhet har följt detta drama
från det verkliga lifvet, väntar nu på. sista akten. i

7. Järnvägsbyggnad i Canada.-

Intressant och lärorik bild. l

Konstfilm! W

Ktnematograferad t färger af Pathé Frey-es, Parts.

e. Segrparens nyek.

Iscensatt af herrarne Zeeca och Andréani.

Skådespelare: Herr G. Morau, Cesar; Fru D. Benot, Jagra;
Rianza, Danserskan.

Vid den härliga Nilens strand på dess palmbeklädda sluttning hälla
Tsit och Cleo, under sin moders uppsikt, pä att hämta vatten, då Cesar,
den hatade segraren, bemärkcr Tsit, som han [inner skön och. till. hvilken.
han fattas ai ett häftigt begär. I kraft ai sin makt befaller han den unge
danserskan att pä aitonen infinna sig i hans palats. Ai fruktan för hämnd
vågar icke Tsit underlåta att eiterkomma befallningen. Men hennes tro-1
lofvade, Sepees, lofvar utom sig al vrede att taga hämnd på. tyrannen och
sätter cld på hans palats sedan han först befriat hans byte. Och snart
ligger Cesars stolta boning i aska.

 

Fröken

fria-N.
kI!!

 

 

 

als)

 

Västervik 1910,P C. O. Ekblad 81 C:o.

än?

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain