#2246: Pathé

flà
Nå!

 

 

 

lllltlllll lllllllllt lllllllllll-ltllltl ltlll

Fredagen dell 28 kl. S, 15 e.m , Lördagen den 29 kl. 8,15 e. m.

samt Söndagen den 30 Okt. kl. 6 och 8 e. m.

 

 

 

 

PROGRAM:

Expressnyhet!

1. Flygande italienskt artilleri

under öfning.
Smmmmnmmmnm

I Denna bild visar oss det italienska artilleriets tätningar. Med spän-
ning, förvåning och häpnad åser man dessa, om sinnesnarvaro och döds-
flörakt vittnande, vilda och nästan halsbrytande ätventyrliga tätningar. Man
ar hvarge ögonblick beredd på att en fasansfull olycka skall inträffa, un-
der den rasande farten upp och nedför väldiga branter och nästan svind-
lande djup, tnen det italienska artilleriet, som ar varldsbekant för sina utom-
ordenthgt diarlva ökningar, ar hvarje situation Vuxet och soldaterna sitta,

trots allt, som gjutna fast i sadeln.

En gång sedd ar

denna bild någon-

ting, som sent glömmes och i spänning ofvergår den månget drama.
u Denna Vackra och atventyrsrika bild bör särskildt tilltala herrar mili-
tarer, men har atven s1tt 1ntresse for enhvar annan.

2- lllll lllllllllllllll llllllllllll Elllll lllltll lll lll llll.

Komiskt.

3.

Inridning af vilda hästar.

Sport i AUSTRALIEN.

Imponerande verklighetsbild.

platser.

Intressant och vacker bild.

Konstlilm!

 

 

barnet.

4. LONDONS mest bemärkta

Konsttihn!
5. Ett litsödes afgörande genom

 

 

llllllllllllt lllllllli l llEll illllllllllHil il lllllllll llllllllll.

Skådespelare:

. Fröken Goldstein.

. ,, Eugenia Nau.
Lilla Renee Pré.

. Herr Kalmoss.

MARGARETHA .
Fru MORIN

iosETTE MORIN I

MORIN . . . .
PROSPER . .

. Herr Saulien.

Då NAUKE hör musik.

Vänner at ett godt skratt, böra ej försumma att se denna bild.

Expressnyhet!

Sensationellt!

Expressnyhet!

. luvdnlulinn i lisntn

en 4 Oktober 1910.

Konung Manuel IIzdre tager afsked af sin närmaste
omgifning på slottet.

a. Röda Örnens kärleksätventyr.

Sllllllllllllllll lllllllllllllllllll l llllll! llllllllllllllllll.

.en
QIIJ

 

 

 

få
kb!!!

 

Västervik 1910.

C. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain